Ελλάδα

«Μυστικά» προς τους αμπελουργούς ενάντια στη χολέρα και την ευδεμίδα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αμπέλου και συγκεκριμένα βασικές οδηγίες-συμβουλές προς τους αμπελοκαλλιεργητές, που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ.

Στο μεταξύ, οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στον νομό Ηρακλείου ευνοούν διάφορες σοβαρές ασθένειες του αμπελιού, με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Πιο αναλυτικά, η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ τονίζει ότι η πρόληψη ή και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών στο αμπέλι πρέπει να υποστηρίζεται κατά προτεραιότητα με τις ενέργειες:

- Αμειψισπορά καλλιεργειών (εφαρμόσιμη στους αμπελώνες μόνο μετά από εκχέρσωση αμπελώνα, οπότε πριν την επαναφύτευσή του πρέπει να γίνεται καλλιέργεια αγρωστωδών για 1-4 χρόνια, σε συνάρτηση με την ύπαρξη ιώσεων και νηματωδών φορέων).

- Χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (κλαδέματα, αραίωμα βλαστών, ξεφυλλίσματα κ.λπ., που βελτιώνουν τις συνθήκες αερισμού του αμπελώνα).

- Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και πιστοποιημένου υλικού φύτευσης. Τα φυτά αμπέλου προς φύτευση πρέπει να φέρουν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

- Χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσες, άρδευσης και αποστράγγισης. Οι λιπάνσεις καλό είναι να γίνονται μετά από αναλύσεις εδάφους και φύλλων, που επαναλαμβάνονται κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια και διατηρούνται σε αρχείο.

- Παρεμπόδιση διάδοσης επιβλαβών οργανισμών με μέτρα υγιεινής: Τακτικό καθάρισμα των μηχανημάτων, καταστροφή με καύση προσβεβλημένων πρέμνων, υπολειμμάτων κλαδέματος, όταν έχουν βεβαιωθεί ασθένειες ξύλου.

- Προστασία επωφελών οργανισμών. Διατήρηση ζωνών που δεν ψεκάζονται στα περιθώρια του αμπελώνα-φράκτες κ.λπ.

Οι επιβλαβείς οργανισμοί να παρακολουθούνται με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία. Να γίνονται επιτόπιες παρατηρήσεις, καθώς και αξιοποίηση συμβουλών και συστημάτων έγκαιρης διάγνωσης.

Αμέσως παρακάτω, καλούνται οι αμπελουργοί να παρακολουθούν την έκδοση των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων. Να λαμβάνονται υπόψη ορθές τιμές κατώτερων ορίων επέμβασης, όπου αυτά υπάρχουν, προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα φυτοπροστασίας.

Να προτιμούνται μη χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο επιβλαβών οργανισμών. Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται να είναι τα πιο ήπια και να έχουν τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες σε ανθρώπους και περιβάλλον.

Να τηρείται η δόση και ο αριθμός εφαρμογών στα μικρότερα εφικτά επίπεδα και να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

Να εφαρμόζονται στρατηγικές διαχείρισης ανθεκτικότητας. Παρέχονται οδηγίες στις λίστες των φυτοπροστατευτικών που στέλνονται με τα δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων μέτρων φυτοπροστασίας. Οι αναγραφόμενες ενέργειες καταγράφονται σε ημερολόγιο από τους καλλιεργητές παραγωγούς, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε σχετικό έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές.

Το δελτίο καταγραφής για κάθε αγορά γεωργικού φαρμάκου με τις πληροφορίες (όνομα φυτοπροστατευτικού, χρόνος και δόση εφαρμογής, καλλιέργεια και περιοχή κ.λπ.) τηρούνται από τον επαγγελματία χρήστη για τρία χρόνια. Οδηγίες στους επαγγελματίες χρήστες για την αναγνώριση των νόμιμων γεωργικών φαρμάκων.

Η ετικέτα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ετικέτα να αναγράφει τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά). Να αναγράφει όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις στην ελληνική γλώσσα.

Να αναφέρεται ότι πρόκειται για εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο, κ.λπ., καθώς επίσης και οι επιβλαβείς οργανισμοί που καταπολεμά. Πωλούνται μόνον από επίσημα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Μόνον καταστήματα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα επιτρέπεται να πωλούν γεωργικά φάρμακα.

«Ζητήστε συμβουλές για τη χρήση του. Ζητάτε πάντα τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης. Το τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης τεκμηριώνει τη νόμιμη αγορά των προϊόντων. Ελέγξτε ότι στο τιμολόγιο αναφέρεται ακριβώς το γεωργικό φάρμακο που αγοράσατε.

Να είστε προσεκτικοί όταν τα γεωργικά φάρμακα πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σχέση με τα άλλα ίδια γεωργικά φάρμακα. Τα παράνομα αγνώστου ποιότητας γεωργικά φάρμακα είναι πάντα πολύ φθηνότερα όλων των νόμιμων. Μπορούν, ωστόσο, να καταστρέψουν την καλλιέργειά σας γιατί κανείς δεν εγγυάται για το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε αμέσως στις τοπικές Αρχές.

Τα παράνομα γεωργικά φάρμακα τιμωρούνται με πρόστιμα, ποινές φυλάκισης και απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων», καταλήγει η συγκεκριμένη ανάρτηση.

Συμβουλές από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών

Με τεχνικό δελτίο που εξέδωσε στις 26 Ιουνίου το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου για τα παρακάτω:

«Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Συνδυασμένες επεμβάσεις με ευδεμίδα. Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία. Η αποτελεσματικότητα των χημικών επεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη, ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα, όπως και τα συμπαγή (σφιχτά), κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα (βοτρύτη, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα».

Σε ό,τι αφορά το ωίδιο (χολέρα), το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου αναφέρει τις εξής γενικές πληροφορίες: «Οι συνθήκες αυξημένης σχετικής υγρασίας των τελευταίων ημερών, που συνεχίζουν λόγω της καιρικής αστάθειας, ευνοούν την παραγωγή μολυσμάτων και τις νέες μολύνσεις. Οι ρώγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα, οι μίσχοι-άξονες των σταφυλιών μέχρι τη συγκομιδή, ενώ το φύλλωμα όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Να γίνονται συνδυασμένες επεμβάσεις με την ευδεμίδα. Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια