Ελλάδα

Δείτε αν κερδίσατε 1.000 ευρώ στη φορολοταρία Μαΐου

Ολοκληρώθηκε ακόμη μία κλήρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η συγκεκριμένη κλήρωση αφορά στις συναλλαγές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που πραγματοποιήθηκαν κατά το μήνα Μάιο.

Όπως κάθε μήνα, νικητές της «φορολοταρίας» (όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται) είναι 1.000 φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και είναι πάνω από 18 ετών και οι οποίοι κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Δείτε ΕΔΩ εάν είστε ένας από αυτούς!

Υπενθυμίζεται ότι το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των συναλλαγών του μήνα στον οποίο αφορά η κλήρωση, ως εξής:

Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό (100) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ. Για τα επόμενα τετρακόσια (400) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από εκατόν ένα (101) ευρώ μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ. Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ μέχρι χίλια (1 . 000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ. Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από χίλια ένα (1 . 001) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τέσσερα (4) ευρώ. Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, αυτή γίνεται στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο

Σχόλια