Ελλάδα

Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας για τα Γενικά Λύκεια

Έναρξη σήμερα των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού  Λυκείου με το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας.

Οι μαθητές κλήθηκαν να εξεταστούν στο πάντα επίκαιρο θέμα της παιδείας-εκπαίδευσης. Αρχικά, έπρεπε να επεξεργαστούν ένα κείμενο του Δημήτρη Μαρωνίτη διαπρεπούς κλασικού φιλολόγου με πλούσιο μεταφραστικό έργο και Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, η περίληψη του οποίου ήταν μεσαίας δυσκολίας.

Αναφορικά με τις ασκήσεις, ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και δεν επιδέχονται παρερμηνείες. Αφορούσαν στην επιλογή Σωστού ή Λάθους, την αναγνώριση της οργάνωσης του λόγου και των μορφοσυντακτικών δομών καθώς και τις κλασικές πλέον λεξιλογικές αντικαταστάσεις.

Στην εξέταση της παραγωγής λόγου και τα δύο ζητούμενα ήταν με ακρίβεια διατυπωμένα και σχετίζονταν αφενός με τους παιδευτικούς στόχους της εκπαίδευσης και αφετέρου με τους τρόπους μέσω των οποίων η συνεργασία μαθητών-καθηγητών θα συμβάλει στην υλοποίησή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να δείξει ο μαθητής ώστε να αποφύγει την επανάληψη παρόμοιων θέσεων στα δύο ζητούμενα, καθώς το πρώτο εστίαζε σε μια περισσότερο θεωρητική προσέγγιση του θέματος ενώ το δεύτερο σε μια περισσότερο πρακτική.

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα πατώντας εδώ.

Σχόλια