Ελλάδα

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος

Την Παρασκευή, στις 12 μ., το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποχαιρετίζει τον Μητροπολίτη Πέργης κυρό Ευάγγελο, όπως αποφασίσθηκε ύστερα από σύσκεψη Αρχιερέων στην Πόλη, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Τα της Εξοδίου Ακολουθίας ανακοινώθηκαν από την Αρχιγραμματεία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Επί τω ακούσματι της προς Κύριον εκδημίας του αειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυρού Ευαγγέλου, συνήλθον, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εις έκτακτον Σύσκεψιν, οι εν τη Πόλει ενδημούντες Σεβ. άγιοι Αρχιερείς, την Τετάρτην, 23ην Μαΐου 2018.

Κατά την σύσκεψιν, μετά την ανακοίνωσιν υπό του Πατριάρχου της κοιμήσεως του αειμνήστου πολιού Ιεράρχου και την αναφοράν εις την προσωπικότητα και την προσφοράν αυτού προς την Μητέρα Εκκλησίαν, από διαφόρων θέσεων εις την Πατριαρχικήν Αυλήν, ως και εις τα πολλά έργα της λογίας γραφίδος αυτού, εκφράζοντα την αιωνόβιον παράδοσιν του Ιερού Κέντρου, ηγέρθησαν άπαντες και ηυχήθησαν υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας αυτού ψυχής εν σκηναίς δικαίων και μετά των αγίων των απ᾿ αιώνος ευαρεστησάντων τω Κυρίω.

Μεθ᾽ ο, καθωρίσθησαν τα της Εξοδίου Ακολουθίας του αειμνήστου, αποφασισθέντος όπως:

α) η νεκρώσιμος Ακολουθία ψαλή εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, την Παρασκευήν, 25ην Μαΐου 2018, και ώραν 12.00 μεσημβρινήν,

β) την πρωίαν της αυτής ημέρας τελεσθή εξόδιος Θεία Λειτουργία υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κυρίου Δημητρίου,

γ) τον θάνατον εξαγγείλουν διά νεκρωσίμου αγγελτηρίου η Α.Θ. Παναγιότης και οι εν τη Πόλει ενδημούντες Σεβ. άγιοι Αρχιερείς,

δ) το πένθος της Εκκλησίας άγωσιν οι Σεβ. Μητροπολίται Τρανουπόλεως κ. Γερμανός και Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος,

ε) τον επικήδειον εκφωνήση, κατά την τάξιν, ο Πανοσιολ. Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Διάκονος κ. Γρηγόριος,

ς) ο ενταφιασμός γένηται εν τω Κοιμητηρίω της Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή. 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 23η Μαίου 2018 Ε.Μ.

Σχόλια