Ελλάδα

Συνέδριο Φυτικών Γενετικών Πόρων για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ένα σπουδαίο συνέδριο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού “Δήμητρα”.

Το 15ο Συνέδριο της Συντονιστικής Επιτροπής του θα πραγματοποιηθεί στις 15-18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού, του ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι εθνικοί εκπρόσωποι από 40 χώρες-μέλη θα συγκεντρωθούν για να εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειώσει το πρόγραμμα κατά την προηγούμενη φάση ΙΧ (2014-2018) και να καθορίσουν τα σχέδια για τη νέα φάση Χ (2019-2023).

Οι εθνικοί εκπρόσωποι από 40 χώρες-μέλη θα συγκεντρωθούν για να εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειώσει το πρόγραμμα κατά την προηγούμενη φάση ΙΧ (2014-2018) και να καθορίσουν τα σχέδια για τη νέα φάση Χ (2019-2023).

Οι κύριοι στόχοι του ECPGR κατά τη φάση ΙΧ αφορούσαν την ευρύτερη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Γενετικών Τραπεζών, γνωστό ως AEGIS, με σημαντική συλλογή γενετικών πόρων, για τις οποίες οι ευρωπαϊκές χώρες ανέλαβαν την ευθύνη για μακροπρόθεσμη διατήρηση, διαχείριση της ποιότητας και εγγυημένη ανοικτή πρόσβαση.

Ο ευρωπαϊκός κατάλογος των Τραπεζών Διατήρησης Γενετικού Υλικού, γνωστός ως EURISCO, συνέχισε την ανάπτυξή του και επέτρεψε την ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για περίπου 2 εκατομμύρια καταχωρίσεις-δείγματα, επεκτείνοντας την πρόσβαση και σε πληροφορίες για φαινοτυπικά δεδομένα.

Χ.Π.

Σχόλια