Ελλάδα

Που «σκοντάφτουν»τα νέα πρόστιμα του ΚΟΚ;

Τι αναφέρει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής

Το ενδεχόμενο να κριθεί αντισυνταγματικός ο νέος ΚΟΚ, δηλαδή το νομοσχέδιο του Χρήστου Σπίρτζη μέσω του οποίου θα προωθείται η επιβολή προστίμων βάσει εισοδήματος, είναι ορατό.

Οι όροι «εισοδηματικά» και «περιουσιακά» κριτήρια χρήζουν διερεύνησης, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Επιτροπή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής τίθεται θέμα παραβίασης της αρχής αναλογικότητας αφού όπως αναφέρεται:

"Σε κάθε περίπτωση, η θέσπιση διοικητικών ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια με την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και συνεπώς τίθεται ζήτημα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας", αναφέρει η σχετική έκθεση και διευκρινίζει: "αποτελεί βεβαίως έτερο ζήτημα η λήψη υπόψη εισοδηματικών κριτηρίων για την επιμέτρηση διοικητικής ποινής εντός των πλαισίων ποινών, τα οποία τίθενται από τον νόμο".

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι και βάσει του καταστατικού χάρτη της χώρας οι όροι ''εισοδηματικά'' και ''περιουσιακά'' κριτήρια χρήζουν διερεύνησης, όπως επίσης και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και αλλά αρχές και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως και ο τρόπος αξιολόγησης τους από τα αρμόδια όργανα.
Υπενθυμίζεται πάντως, ότι οι παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής δεν είναι δεσμευτικές για την εκάστοτε κυβέρνηση".

 

Σχόλια