Ελλάδα

Αλλάζουν τα πάντα στις υποτροφίες του ΕΑΠ

Στη ριζική αναδιοργάνωση των Υποτροφιών αποφάσισε να προχωρήσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχοντας ως γνώμονα την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων φοιτητών.

Στη ριζική αναδιοργάνωση των Υποτροφιών αποφάσισε να προχωρήσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) έχοντας ως γνώμονα την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων φοιτητών, όσο και των αριστούχων.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση τους Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου:

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ίδρυμα με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Το υπαγορεύει η μαζικότητα της παρακολούθησης των Προγραμμάτων Σπουδών, η κοινωνική σύνθεση των φοιτητών του, το περιεχόμενο των σπουδών που προσφέρει. Με επίγνωση αυτής της πραγματικότητας, η Διοίκηση έχει αποφασίσει τη ριζική αναδιοργάνωση των Υποτροφιών που παρέχονται, με γνώμονα την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων φοιτητών, όσο και των αριστούχων.

Σε ότι αφορά στις Υποτροφίες Αριστείας η αλλαγή που έγινε ήδη, της επιστροφής δηλαδή της οικονομικής συνδρομής στους αριστούχους φοιτητές, υποδεικνύει ότι ένας φοιτητής του ΕΑΠ δύναται στο άμεσο μέλλον να φοιτήσει όλα τα χρόνια των σπουδών του χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η βούληση της Διοίκησης κατευθύνεται στους παρακάτω άξονες:

«Με δεδομένο την καθολική αλλαγή του συστήματος και αφού διαπιστώσαμε ότι το εύρος των αλλαγών που θα επακολουθήσουν ενδέχεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό μεγάλης μερίδας των φοιτητών που έχουν ήδη ξεκινήσει τις σπουδές τους στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αποφασίσαμε τελικά και παρά το γεγονός ότι ο νέος Κανονισμός Υποτροφιών θα αποβεί πλέον γενναιόδωρος αλλά και κοινωνικά δικαιότερος, να τον εφαρμόσουμε με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.» σημειώνει το ΕΑΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η Προκήρυξη των Υποτροφιών με Κοινωνικά Κριτήρια, ως ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, ώστε στη συνέχεια να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν καταθέσει έναντι της οικονομικής συνδρομής των σπουδών τους.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Σχόλια