Ελλάδα

Το δώρο Χριστουγέννων του ΟΑΕΔ που δικαιούνται αναπληρωτές

Το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ εξαρτάται απο τους μήνες ανεργίας.

Ο Λάμπρος Σιδέρας ενημερώνει τι ισχύει για το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ.

Το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ εξαρτάται απο τους μήνες ανεργίας.

Με 1 μήνα επιδότησης 3 (ημερομίσθια) x 1 μήνα = 3 Χ 14,40 = 43,2 €

Με 2 μήνες επιδότησης 3 (ημερομίσθια) x 2 μήνες = 6 Χ 14,40 = 86,4 €

Με 3 μήνες επιδότησης 3 (ημερομίσθια) x 3 μήνες = 9 Χ 14,40 = 129,6 €

Με 4 μήνες επιδότησης 3 (ημερομίσθια) x 4 μήνες = 12 Χ 14,40 = 172,8 €

Με 5 μήνες επιδότησης 3 (ημερομίσθια) x 5 μήνες = 15 Χ 14,40 = 216,00 €

Με 6 μήνες επιδότησης 3 (ημερομίσθια) x 6 μήνες = 18 Χ 14,40 = 259,2 €

Με 7 μήνες επιδότησης 3 (ημερομίσθια) x 7 μήνες = 21 Χ 14,40 = 302,4 €

Στην περίπτωση που ο άνεργος έχει ανήλικα τέκνα θα πρέπει να υπολογίσει μια προσαύξηση ύψους 10% για κάθε του παιδί.

Παράδειγμα: Με διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας 5 μήνες θα λάβει 237,6 ευρώ.

Σημείωση: Πιστώνεται αυτόματα στον λογαριασμό.ΔΕΝ χρειάζεται κάποια αίτηση.

Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια