Ελλάδα

Δείτε τα 300 δωρεάν online μαθήματα κορυφαίων Πανεπιστημίων

Harvard, Princeton, Columbia, Yale, Cornell, Brown, Dartmouth, και το Πανεπιστήμιο της Pennsylvania, προσφέρουν δωρεάν, διαδικτυακά μαθήματα.

Η εισαγωγή σε αυτά τα Πανεπιστήμια είναι αρκετά δύσκολη, καθώς αυτά είναι πολύ επιλεκτικά.

Μέχρι στιγμής, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 300 μαθήματα, εκ των οποίων περίπου 250 είναι ακόμη ενεργά και περιλαμβάνουν επιστήμες, όπως η ιατρική, η Νομική, η Κοινωνιολογία, η Μηχανική, τα Παιδαγωγικά, τα Μαθηματικά και πολλές άλλες.

Παρατίθενται ορισμένα από τα courses:

Computer Science (28 courses)

Introduction to Computer Science

Harvard University via edX

Algorithms, Part I

Princeton University via Coursera

Machine Learning

Georgia Institute of Technology via Udacity

Analysis of Algorithms

Princeton University via Coursera

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies

Princeton University via Coursera

Introduction to Spreadsheets and Models

University of Pennsylvania via Coursera

Computer Architecture

Princeton University via Coursera

Machine Learning

Brown University via Udacity

Networks Illustrated: Principles without Calculus

Princeton University via Coursera

Software Defined Networking

Princeton University via Coursera

Humanities (44 courses)

Modern & Contemporary American Poetry ("ModPo")

University of Pennsylvania via Coursera

Moralities of Everyday Life

Yale University via Coursera

The Civil War and Reconstruction?—?1865-1890: The Unfinished Revolution

Columbia University via edX

Ancient Philosophy: Plato & His Predecessors

University of Pennsylvania via Coursera

The Civil War and Reconstruction?—?1861-1865: A New Birth of Freedom

Columbia University via edX

The Civil War and Reconstruction?—?1850-1861: A Nation Divided

Columbia University via edX

American Capitalism: A History

Cornell University via edX

Visualizing Japan (1850s-1930s): Westernization, Protest, Modernity

Harvard University via edX

Greek and Roman Mythology

University of Pennsylvania via Coursera

Introduction to Ancient Egypt and Its Civilization

University of Pennsylvania via Coursera

Social Sciences (37 courses)

Justice

Harvard University via edX

An Introduction to American Law

University of Pennsylvania via Coursera

Introduction to Key Constitutional Concepts and Supreme Court Cases

University of Pennsylvania via Coursera

The Book: Making and Meaning in the Medieval Manuscript

Harvard University via edX

America's Unwritten Constitution

Yale University via Coursera

Buddhism and Modern Psychology

Princeton University via Coursera

Tangible Things: Discovering History Through Artworks, Artifacts, Scientific Specimens, and the Stuff Around You

Harvard University via edX

Moral Foundations of Politics

Yale University via Coursera

The Book: Monasteries, Schools, and Notaries, Part 2: Introduction to the Transitional Gothic Script

Harvard University via edX

Contract Law: From Trust to Promise to Contract

Harvard University via edX

Microeconomics: When Markets Fail

University of Pennsylvania via Coursera

Art & Design (16 courses)

Introduction to Classical Music

Yale University via Coursera

Gamification

University of Pennsylvania via Coursera

Design: Creation of Artifacts in Society

University of Pennsylvania via Coursera

First Nights: Handel's Messiah and Baroque Oratorio

Harvard University via edX

First Nights: Beethoven's 9th Symphony and the 19th Century Orchestra

Harvard University via edX

First Nights: Monteverdi's L'Orfeo and the Birth of Opera

Harvard University via edX

Science (19 courses)

The Age of Sustainable Development

Columbia University via Coursera

Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science (part 1)

Harvard University via edX

Principles of Biochemistry

Harvard University via edX

Fundamentals of Neuroscience Part 2: Neurons and Networks

Harvard University via edX

Introduction to Sustainable Development

Columbia University via Coursera

Super-Earths And Life

Harvard University via edX

Fundamentals of Neuroscience Part 1: Electrical Properties of the Neuron

Harvard University via edX

Sharks! Global Biodiversity, Biology, and Conservation

Cornell University via edX

Health & Medicine(19 subjects)

Vital Signs: Understanding What the Body Is Telling Us

University of Pennsylvania via Coursera

Introduction to Breast Cancer

Yale University via Coursera

Readings in Global Health

Harvard University via edX

Health and Society

Harvard University via edX

Global Health Case Studies from a Biosocial Perspective

Harvard University via edX

Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety

Harvard University via edX

Introduction to Dental Medicine

University of Pennsylvania via Coursera

Fundamentals of Pharmacology

University of Pennsylvania via Coursera

Business & Management (46 courses)

Introduction to Financial Accounting

University of Pennsylvania via Coursera

Introduction to Marketing

University of Pennsylvania via Coursera

Introduction to Corporate Finance

Wharton School of the University of Pennsylvania via Coursera

A Preview Course on The 5 Killer Risks of Enterprise Risk Management

Columbia University via Canvas Network

Introduction to Negotiation: A Strategic Playbook for Becoming a Principled and Persuasive Negotiator

Yale University via Coursera

The Global Financial Crisis

Yale University via Coursera

Arts and Culture Strategy

University of Pennsylvania via Coursera

Operations Analytics

University of Pennsylvania via Coursera

Financial Markets

Yale University via Coursera

Introduccion al Marketing

University of Pennsylvania via Coursera

Financial Engineering and Risk Management Part I

Columbia University via Coursera

Introduction to Operations Management

Wharton School of the University of Pennsylvania via Coursera

Entrepreneurship 4: Financing and Profitability

University of Pennsylvania via Coursera

Mathematics (8 courses)

Calculus: Single Variable Part 1?—?Functions

University of Pennsylvania via Coursera

Calculus: Single Variable Part 2?—?Differentiation

University of Pennsylvania via Coursera

Introduction to Linear Models and Matrix Algebra

Harvard University via edX

Calculus: Single Variable Part 4?—?Applications

University of Pennsylvania via Coursera

Statistical Inference and Modeling for High-throughput Experiments

Harvard University via edX

Calculus: Single Variable Part 3?—?Integration

University of Pennsylvania via Coursera

Analytic Combinatorics

Princeton University via Coursera

Single Variable Calculus

University of Pennsylvania via Coursera

Education & Teaching (14 courses)

American Education Reform: History, Policy, Practice

University of Pennsylvania via Coursera

Leaders of Learning

Harvard University via edX

Saving Schools, Mini-Course 1: History and Politics of U.S. Education

Harvard University via edX

Saving Schools, Mini-Course 2: Teacher Policies

Harvard University via edX

Saving Schools, Mini-Course 3: Accountability and National Standards

Harvard University via edX

Saving Schools, Mini-Course 4: School Choice

Harvard University via edX

Applying to U.S. Universities

University of Pennsylvania via Coursera

How to Apply to College

University of Pennsylvania via Coursera

Engineering (13 courses)

The Engineering of Structures Around Us

Dartmouth via edX

A Hands-on Introduction to Engineering Simulations

Cornell University via edX

The Art of Structural Engineering: Bridges

Princeton University via edX

Designing Cities

University of Pennsylvania via Coursera

MOS Transistors

Columbia University via Coursera

Energy Within Environmental Constraints

Harvard University via edX

Robotics: Aerial Robotics

University of Pennsylvania via Coursera

Reclaiming Broken Places: Introduction to Civic Ecology

Cornell University via edX

Robotics: Computational Motion Planning

University of Pennsylvania via Coursera

Robotics: Estimation and Learning

University of Pennsylvania via Coursera

Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια