Ελλάδα

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο δημόσιο ΙΕΚ νοσηλευτικής

Από σήμερα και για τις 15 επόμενες ημέρες θα έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στο Δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου οι ενδιαφερόμενοι.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση Στο Α΄ χειμερινό εξάμηνο 2017 - 2018 θα λειτουργήσουν ειδικότητες:

1) ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

2) ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Αίτηση εγγραφής

2. Αντίγραφο απολυτηρίου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, πτυχίου ΕΠΑΛ, πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄κύκλου.

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

6. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.   

Πληροφορίες: τηλ. 2841343107, 6975854460                                   

Σχόλια