Ελλάδα

28 ή 29 Αυγούστου οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων

Τη Δευτέρα 28 ή την Τρίτη 29 Αυγούστου αναμένεται -εκτός απροόπτου-να δημοσιοποιηθούν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα των ΑΕΙ.

Τη Δευτέρα 28 ή την Τρίτη 29 Αυγούστου αναμένεται -εκτός απροόπτου-να δημοσιοποιηθούν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα των ΑΕΙ, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων.

Αυτές τις ημέρες στη Μηχανογράφηση του υπουργείου Παιδείας γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων, ενώ υπάρχει "ανοικτή γραμμή" με τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εθνικής  Αμύνης, για την έκδοση των αποτελεσμάτων των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών.

Δύο στους τρεις υποψηφίους θα πάρουν "εισιτήριο" για τα ΑΕΙ

Συνολικά 104.965 υποψήφιοι για τα ΑΕΙ δήλωσαν συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι οποίοι διεκδικούν 70.726 θέσεις και συγκεκριμένα  43.758  για τα  Πανεπιστήμια και 26.968  για τα  ΤΕΙ.

Ακολουθεί ο πίνακας  που εμφανίζει το πλήθος υποψηφίων που δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων

Πέρσι οι εγγραφές  των επιτυχόντων  πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά  κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Για ένα χρόνο φυλάσσονται τα γραπτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων- Μετά καταστρέφονται

1. Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών, τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων παραδίδονται από την Επιτροπή του Β.Κ. στο Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και φυλάσσονται στο οικείο Βαθμολογικό κέντρο ή σε άλλο ασφαλή χώρο που ορίζεται από αυτόν, μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται.

2. Το Ι.Ε.Π. μπορεί, για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους, να ζητήσει από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δείγματα γραπτών δοκιμίων υποψηφίων, τα οποία παραλαμβάνει με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, και καταστρέφει με πράξη του στο τέλος Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους. Τα γραπτά αυτά θα είναι φωτοαντίγραφα γραπτών δοκιμίων, στα οποία δεν θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Η διαδικασία για να δουν τα γραπτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ.

H υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, πραγματοποιείται κάθε χρόνο αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα προβλεπόμενα παράβολα  υποβάλλονται από τους ίδιους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη ?ιεύθυνση ?ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν.

Το παραiβολο οριiστηκε σε 50 ευρω? για την επιiδειξη εiως τριωiν (3) γραπτωiν δοκιμιiων και σε 80 ευρω? για την επιiδειξη περισσοτεiρων των τριωiν (3) γραπτωiν δοκιμιiων (αριθμ. Φ151/96481/Β6/7-8-2009 ΚΥΑ των Υπουργωiν Οικονομιiας και Οικονομικωiν και Παιδειiας ?ια Βιiου Μαiθησης και Θρησκευμαiτων). Οι υποψηiφιοι λαμβαiνουν γνωiση των γραπτωiν τους δοκιμιiων των μαθημαiτων Γενικηiς Παιδειiας και Κατευiθυνσης με επιiδειξη σε φωτοτυπιiα.

Επισημαιiνεται οiτι αντιiγραφα των αιτηiσεων που ζητουiν επιiδειξη γραπτωiν Ειδικωiν Μαθημαiτων (Ξεiνες Γλωiσσες, Σχεiδια, Μουσικα? μαθηiματα) καθωiς και των μαθημαiτων «Αρχιτεκτονικο? Σχεiδιο» και «Γραφιστικεiς Εφαρμογεiς» των ΕΠΑΛ, θα πρεiπει να διαβιβαiζονται στην Κεντρικη? Υπηρεσιiα του Υπουργειiου Πολιτισμουi, Παιδειiας και Θρησκευμαiτων (?ιευiθυνση Εξεταiσεων και Πιστοποιηiσεων, Τμηiμα Α i), οiπου και θα λαμβαiνουν γνωiση των αντιiστοιχων γραπτωiν τους οι υποψηiφιοι σε χωiρο και χρονικο? διαiστημα που θα καθοριiζεται απο? την ως αiνω ?ιευiθυνση του υπουργειiου.

Πηγή: esos.gr

Σχόλια