Ελλάδα

"Έρχεται" το τέλος της... χαρτούρας στα σχολεία

Μια σημαντική παράγραφος, που πρόκειται να εφαρμοστεί, «έρχεται» στα σχολεία. Παράγραφος η οποία φαίνεται πως πρόκειται να κλείσει οριστικά τη στείρα χαρτούρα - γραφειοκρατία.

ΠΔ 79/2017 - Άρθρο 20

Βιβλία, Έντυπα και Ηλεκτρονικά Αρχεία

Υπηρεσιακά βιβλία για το Δημοτικό Σχολείο:

1. Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών

2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής

3. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής

4. Κοινό Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

5. Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.

6. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων.

7. Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή ή Προϊστάμενου του σχολείου.

8. Βιβλίο Βιβλιοθήκης.

9. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας.

10. Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου.

11. Τα βιβλία Βιβλιοθήκης και Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας.

12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να τηρούνται τα ανωτέρω βιβλία με ψηφιακό τρόπο και να ρυθμίζονται θέματα τήρησης και χρήσης τους.

alfavita.gr

Σχόλια