Ελλάδα

Μειώθηκαν κι άλλο οι μισθοί - Αυξήθηκε η μερική απασχόληση

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,14 ημέρες.

Η ανεργία μειώνεται, αλλά με... τρομερό τίμημα. Οι αμοιβές συνεχίζουν να πέφτουν.

Η ανεργία μειώνεται, αλλά με... τρομερό τίμημα. Οι αμοιβές συνεχίζουν να πέφτουν και αντίστοιχα αυξάνεται η μερική απασχόληση και γενικώς οι ευέλικτες μορφές εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά εξάγονται από την καταγραφή του ΕΦΚΑ για το έτος που μεσολάβησε από τον 11o του 2015 έως τον 11ο του 2016.

Κατά το διάστημα αυτό είχαμε αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων, αν και το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της ήταν εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, ενώ παράλληλα ο μέσος μισθός μειώθηκε ακόμη περισσότερο κατά 2,06%.

Αναλυτικότερα, από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για το Νοέμβριο του 2016, ο αριθμός των ασφαλισμένων ανέρχεται σε 1.871.040.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,14 ημέρες. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,54 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.196,30 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,70 ευρώ και 397,67 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,09 ευρώ και ο μέσος μισθός 565,27 ευρώ.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,15% το Νοέμβριο του 2016 σε σχέση με το Νοέμβριο του 2015. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,34%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,75%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,61%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,01% σε 45,86%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,69%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,83% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,62%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,06% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,27%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,85%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,34%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 22,44% απασχολείται στον κλάδο "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο", 14,34% στις "Μεταποιητικές Βιομηχανίες" και 13,68% στον κλάδο "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια". 22,87% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο", 13,77% στις "Μεταποιητικές Βιομηχανίες" και 12,37% σε "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια".

26,37% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", 16,65% στο "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο" και 16,11% στις "Μεταποιητικές Βιομηχανίες". Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 26,52% εργάζεται σε "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", 18,51% στις "Κατασκευές" και 18,39% στις "Μεταποιητικές Βιομηχανίες".

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης:

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,51% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 59,26%.

• Σύγκριση βασικών μεγεθών Νοεμβρίου 2016-Οκτωβρίου 2016:       

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5,45%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,18% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 5,28%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 15,26%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,29%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,51% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,20%.

Σχόλια