Ελλάδα

Με… κλήρωση θα γίνεται η εγγραφή στα ΕΠΑΛ, αν υπάρχει ζήτηση

Θέμα… τύχης θα είναι πλέον η εκπαίδευση, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι εγγραφές στα ΕΠΑΛ θα γίνονται με κληρώσεις, εάν η ζήτηση είναι μεγάλη.

«Σε περίπτωση που οι μαθητές ανά τάξη, τμήμα και ειδικότητα που θα κατανεμηθούν στη Σχολική σας Μονάδα υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό μαθητών που μπορείτε να φιλοξενήσετε, παρακαλούμε να προβείτε σε κλήρωση, για το ποιοι μαθητές θα εγγραφούν στο σχολείο, παρουσία εκπροσώπου της διοίκησης

Την οδηγία αυτή δίνει το υπουργείο Παιδείας προς τα ΕΠΑΛ, ενώ καλεί τις σχολικές μονάδες:

Να δημιουργήσουν αρχείο και να διατηρήσουν τις εξουσιοδοτήσεις / υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων/μαθητών, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. Φ13α/106159/Δ4/23-06-2017 εγκύκλιο, που αδυνατούν να αποκτήσουν κωδικούς taxis και υπέβαλαν Δήλωση Προτίμησης με τους κωδικούς taxis του διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Για όλες τις υποβληθείσες Δηλώσεις Προτίμησης θα πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση του κηδεμόνα του μαθητή που έκανε την ηλεκτρονική δήλωση κατά την έγγραφη του μαθητή στο σχολείο.

Μετά την κατανομή των μαθητών στα σχολεία   από το ηλεκτρονικό σύστημα e-epal, θα πρέπει οι μαθητές να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο σχολείο όπου κατανεμήθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.  

Με δεδομένο ότι το σύστημα υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης θα δέχεται δηλώσεις μαθητών μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2017,   να μην ολοκληρώσουν  τις εγγραφές των μαθητών που έχουν κατανεμηθεί σε ολιγομελή τμήματα. Για τα παραπάνω τμήματα αναμένεται νεότερη ενημέρωση έως τις 10 Ιουλίου 2017.

Σχετικά με τα εσπερινά ΕΠΑΛ εφιστούμε την προσοχή στα τμήματα ειδικότητας της Γ' και Δ' τάξης, που εμφανίζονται με και χωρίς την παρατήρηση (Μόνο Δ' τάξη ν. 4186/13). Στην περίπτωση που υπάρχουν υποβληθείσες δηλώσεις και στα δύο τμήματα, αυτά να θεωρηθούν ως ένα τμήμα προσθέτοντας τους μαθητές.

Αν το άθροισμα των μαθητών που δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα ισούται ή ξεπερνά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που ορίζεται από το ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016 μειωμένο κατά 20% τότε το τμήμα δε θεωρείται ολιγομελές και οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή στο προβλεπόμενο διάστημα. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά τους μαθητές της παραπάνω περίπτωσης για την δυνατότητα ολοκλήρωσης της εγγραφής τους.

Πηγή: esos.gr

Σχόλια