Ελλάδα

Αριστούχοι από το Γενικό Λύκειο Καστελλίου Πεδιάδος

Το Γενικό Λύκειο Καστελλίου Πεδιάδος ανακοινώνει τους αριστούχους της τάξης 2016 – 2017.

Το Γενικό Λύκειο Καστελλίου Πεδιάδος ανακοινώνει τους αριστούχους της τάξης 2016 - 2017.

Τάξη Α:

Τσιουπλή Βασιλική-Ραφαηλία του Βασιλείου            19,3

Καριωτάκη Χρυσή του Εμμανουήλ                   19,1

Πετρομιχελάκη Ελένη του Γεωργίου                  19,1

Παπαδάκης Πέτρος του Ιωσήφ                        18,5

Καρουζάκη Αντιγόνη του Κωνσταντίνου            18,3

Τάξη Β':

Κουτσαντωνάκη Ευφροσύνη του Γεωργίου            19,8

Καρυωτάκη Γεωργία του Γεωργίου                  19,6

Καλογεράκη Χριστίνα του Γεωργίου                  19

Κορναράκη Ελευθερία του Γεωργίου                  18,5

Μπαρλά Καλλιόπη του Κω νσταντίνου                  18,3

Τάξη Γ:

Κορναράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου                  19,4

Τζαγκαράκη Ειρήνη του Γεωργίου                  19

Περβολαράκη Ειρήνη του Κωνσταντίνου            18,1

Σχόλια