Ελλάδα

Τι ισχύει φέτος στις πανελλαδικές - οδηγός για υποψηφίους

Εγκύκλιο με τις διαδικασίες των εξετάσεων εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Βαθμολόγηση γραπτών, διόρθωση λαθών, επιτηρητές, εξεταστικά κέντρα... Διαδικαστικά μεν, ιδιαίτερα σημαντικά δε ζητήματα που συνοδεύουν τις κρίσιμες πανελλαδικές εξετάσεις, και για τα οποία μαθητές και γονείς έχουν πάντα τη δική τους έγνοια και άγχος, μέσα στην όλη αγωνία των εξετάσεων...

Με την "αυλαία" των πανελλαδικών να ανοίγει στις 7 Ιουνίου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε μια αναλυτική εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Γιάννης Παντής, και στην οποία ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν μόνο τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ. (Γενικών Λυκείων).

Ας δούμε τι περιλαμβάνει η εγκύκλιος. Ένας οδηγός ουσιαστικά προς ναυτιλλόμενους ενόψει των εξετάσεων...

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. έχουν ήδη υποβάλει αίτηση-δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις. Μετά την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων, δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2017 (μαθητές-τελειόφοιτοι). Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κ.τ.λ.)».

Διαδικασία βαθμολόγησης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος θα αρχίζει μετά τη 12η μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που εξετάστηκε.

Με την έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης, η Επιτροπή παραδίδει στον κάθε βαθμολογητή από ένα φάκελο, αφού τον χρεώσει πρώτα στο οικείο βιβλίο χρέωσης.

Ο πρώτος βαθμολογητής, αποσυρόμενος στους ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου, αξιολογεί ένα-ένα τα γραπτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 12/2009 και το άρθρο 7 της Φ. 251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β'/2016) Υ.Α., αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού.

Ο πρώτος βαθμολογητής, αφού ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και των 25 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει το φάκελο στη γραμματεία του βαθμολογικού κέντρου και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε φάκελο, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος.

Στα γραπτά κάθε φακέλου που παραδίδεται διορθωμένος από τον α' βαθμολογητή, επικαλύπτεται ο συγκεκριμένος χώρος από τη γραμματεία του βαθμολογικού κέντρου με αδιαφανές αυτοκόλλητο, και ο φάκελος τοποθετείται στον ειδικό χώρο για να δοθεί για δεύτερη βαθμολόγηση. Μετά τα παραπάνω και για όσα γραπτά κάθε μαθήματος έχει ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση, αρχίζει η δεύτερη βαθμολόγηση.

Ο δεύτερος βαθμολογητής

Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου. Ο κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώσει μέχρι 300 γραπτά.

Διαφορά βαθμολογίας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης, αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α' βαθμολογητή και εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων παραδίδει τα γραπτά στο ειδικό συνεργείο έλεγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο των βαθμολογιών του α' και του β' βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι δύο βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και το απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων.

Εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε καλύπτονται με μαύρα αυτοκόλλητα οι βαθμοί του α' και του β' βαθμολογητή και το γραπτό παραδίδεται στο γ' βαθμολογητή.

Επιλογή επιτηρητών

1. Για κάθε εξεταστικό κέντρο ορίζονται με απόφαση του οικείου διευθυντή διεύθυνσης οι αναγκαίοι επιτηρητές για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

2. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 60/2006, επιτηρητές ορίζονται καθηγητές ΔΕ (κατά προτίμηση Γυμνασίου) δημόσιας η? ιδιωτικής εκπαίδευσης, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι καθηγητές Λυκείου δεν μπορούν να ορίζονται ως επιτηρητές σε ΓΕ.Λ. όπου εξετάζονται μαθητές τους.

β) Στα ιδιωτικά Λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές μόνο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Κατά τον ορισμό των επιτηρητών λαμβάνεται μέριμνα ώστε σε κάθε αίθουσα εξετάσεων να υπάρχουν δύο επιτηρητές και ανά πέντε αίθουσες να ορίζεται και ένας αναπληρωματικός.

Με ευθύνη της λυκειακής επιτροπής οι επιτηρητές κατανέμονται στις αίθουσες εξετάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ημέρα εξέτασης να είναι σε διαφορετική αίθουσα.

Οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μη δημιουργεί πρόβλημα στους εξεταζόμενους, αλλά και να ελέγχουν κατά τον αυστηρότερο τρόπο την πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των επιτηρητών ώστε κατά την είσοδο των εξεταζομένων να τους ενημερώνουν ότι δεν πρέπει να παίρνουν μαζί τους σημειώσεις ή κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται και τα οποία πρέπει να παραμένουν εκτός αίθουσας και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε όποιον δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους επιτηρητές για την επίδειξη αισθήματος ευθύνης πέραν του συνηθισμένου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου της διεξαγωγής των εξετάσεων.

Σύμπτυξη Εξεταστικών Κέντρων ζητά το υπουργείο

Να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύμπτυξης των Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Κ.), όπου αυτό είναι εφικτό για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς λόγους, ζητά το υπουργείο Παιδείας από τους περιφερειακούς διευθυντές Εκπαίδευσης και τους διευθυντές Εκπαίδευσης, τονίζοντας τα εξής:

- Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να δημιουργηθούν προβλήματα στους υποψηφίους και να διαταραχθεί η εξεταστική διαδικασία.

- Όπου τυχόν συμπτυχθούν Εξεταστικά Κέντρα, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων σε κάθε κέντρο θα πρέπει να παραμείνει διαχειρίσιμος και περιορισμένος για πρακτικούς και παιδαγωγικούς λόγους.

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

φωτογραφία αρχείου

Σχόλια