Ελλάδα

Δωρεάν μεταπτυχιακά και... μίνι πτυχία στα ΑΕΙ

Σημαντικές παροχές προς τους φοιτητές, οι οποίες αλλάζουν δραστικά τα ακαδημαϊκά δεδομένα και κυρίως για τους νέους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον προσόντα προκειμένου να εξασφαλίσουν και την επαγγελματική τους αποκατάσταση, προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σημαντικές παροχές προς τους φοιτητές, οι οποίες αλλάζουν δραστικά τα ακαδημαϊκά δεδομένα και κυρίως για τους νέους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον προσόντα προκειμένου να εξασφαλίσουν και την επαγγελματική τους αποκατάσταση, προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις και για δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα για τους οικονομικά ασθενείς φοιτητές αλλά και δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε δεύτερο τμήμα των ΑΕΙ, για όσους φοιτητές επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Το σχέδιο νόμου, που θα δοθεί τις επόμενες μέρες για δημόσιο διάλογο, παρουσίασε χθες ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, με την υπογράμμιση ότι «το νομοσχέδιο αντανακλά την εμπιστοσύνη της πολιτείας στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Αποκαθιστά τον ακαδημαϊσμό στα ιδρύματα. Διευρύνει όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία της χώρας την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ και περιορίζει τη γραφειοκρατία».

Καινοτομία αποτελεί η διάταξη που προβλέπει ότι θα δοθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα σε φοιτητές εφόσον το επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο 25% των μαθημάτων ενός άλλου συνεργαζόμενου τμήματος, εκτός από το τμήμα στο οποίο ήδη φοιτούν.

Η συνεργασία των τμημάτων, στη βάση της συνάφειας των επιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύουν, θα γίνεται μέσω συμφωνιών των τμημάτων.

Η επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων θα συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το μέτρο αυτό διευρύνει τους ακαδημαϊκούς ορίζοντες των φοιτητών.

Σημαντικό κομμάτι του σχεδίου νόμου αποτελούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα, για τα οποία υπάρχει μια τεράστια ζήτηση από την πλευρά των Ελλήνων φοιτητών αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα που απαιτούνται.

Για τον λόγο αυτόν το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε τα εξής:

1 Ενισχύεται η ίδρυση δωρεάν μεταπτυχιακών καθότι προσμετράται θετικά η λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων κατά τις κρατικές επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων.

2 Στις περιπτώσεις που κάποιο μεταπτυχιακό απαιτεί δίδακτρα, ορίζεται ότι το 40% των φοιτητών απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων. Αν οι φοιτητές με χαμηλό εισόδημα υπερβαίνουν το 40%, το υπουργείο θα εξετάζει τη δυνατότητα κάλυψης των τελών, με επιπλέον επιχορήγηση του ιδρύματος.

Πέραν των ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής φοιτητή από τα τέλη φοίτησης με παροχή επικουρίας αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο ίδρυμα (σ.σ. πρόκειται για έμμεσες υποτροφίες γι' αυτούς που θα παρέχουν βοηθητικό έργο μέσα στα ιδρύματα).

4 Από την πλευρά τους, τα ιδρύματα καλούνται να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες πρωτίστως από τα λοιπά μέσα χρηματοδότησης, και μόνο αν αυτά δεν επαρκούν μπορούν να επιβάλουν τέλη φοίτησης.

5 Τα ιδρύματα στην απόφαση ίδρυσης ΠΜΣ καλούνται να καταθέσουν ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυτού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο 1/3 των μελών ΔΕΠ του οικείου τμήματος να φέρει αντίρρηση σε περίπτωση που θεωρεί ότι το οριζόμενο στην εισήγηση τέλος φοίτησης είναι υψηλό και αυτό δημιουργεί απαίτηση από τη Σύγκλητο να αποφανθεί αιτιολογημένα επ' αυτών των αντιρρήσεων.

Διοίκηση
Το σχέδιο νόμου προβλέπει σημαντικές αλλαγές και όσον αφορά στη διοίκηση των ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα:

• Στη Σύγκλητο θα συμμετέχουν οι πρόεδροι όλων των τμημάτων και ταυτόχρονα επανέρχεται το Πρυτανικό Συμβούλιο για τη διευκόλυνση της καθημερινής διοίκησης των ΑΕΙ, θεσμός που είχε καταργηθεί το 2011.

• Οι αντιπρυτάνεις θα εκλέγονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από τους πρυτάνεις και με μονοσταυρία. Κατ' αυτόν τον τρόπο διευρύνεται στο μέγιστο η δημοκρατική νομιμοποίηση όλων των διοικούντων και ενισχύεται η δυνατότητα των μελών ΔΕΠ που θέλουν να προσφέρουν.

• Δίνεται ξανά η δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν στις εκλογές στους τομείς, στα τμήματα και στη Σύγκλητο. Δεν θα συμμετέχουν όμως στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων (πρόεδρος, κοσμήτορας, πρύτανης, αντιπρύτανης).

• Για πρώτη φορά στα ακαδημαϊκά χρονικά θεσμοθετούνται τα Περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας (ΑΣΑΕΕ).

Υποτροφίες σε φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα

Ευχάριστα νέα για τους φοιτητές ανήγγειλε χτες και το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών. Ανακοίνωσε το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το οποίο αφορά συνολικά 3.685 υποτροφίες. Το ΙΚΥ, ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, παρέχει κατ' ελάχιστον 3.685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών και φοιτητριών, που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑμΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων άρχισε από χτες στις 5.00 μ.μ. και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017, στις 3.00 μ.μ.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr), όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση http://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/


Ενισχύεται το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων 

Επιπλέον προωθούνται ρυθμίσεις που ενισχύουν το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και συγκεκριμένα:

• Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων των καθηγητών ΤΕΙ θα διενεργείται εξ ολοκλήρου από τα οικεία Ιδρύματα.


• Οι άδειες απουσίας των καθηγητών των ΑΕΙ να χορηγούνται αποκλειστικά από τον οικείο πρύτανη / πρόεδρο ΤΕΙ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών απουσίας.


• Για την απόκλιση από το υποχρεωτικό ωράριο των καθηγητών που παράλληλα συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των Ιδρυμάτων, να εκδίδεται απόφαση από τον οικείο πρύτανη / πρόεδρο ΤΕΙ.


• Η αρμοδιότητα της σύστασης τομέων να περιέλθει στα ΑΕΙ.


• Την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των ΠΜΣ έχουν τα ΑΕΙ.

Δικαίωμα


Όμως ο υπουργός έχει δικαίωμα αναπομπής της απόφασης της Συγκλήτου περί ίδρυσης ΠΜΣ αν διαπιστώσει: (α) ότι υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές, ή (β) ότι το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή σε ΠΜΣ φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας, παραβιάζοντας τη γενική ελευθερία πρόσβασης στην παιδεία, ή (γ) ότι δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ.

• Όσον αφορά στα ΤΕΙ διάταξη προβλέπει ότι μπορεί να δοθεί από το Τμήμα εντολή επίβλεψης διδακτορικών διατριβών και σε μέλη ΕΠ ΤΕΙ (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, και μόνιμους επίκουρους καθηγητές) ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα, με την προϋπόθεση όλοι οι ανωτέρω να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο ζητά τις τεκμηριωμένες προτάσεις από κάθε ΤΕΙ ως προς τα προτεινόμενα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ένα αυτοδύναμο Τμήμα των ΤΕΙ ώστε να έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει σπουδές τρίτου κύκλου.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται να αναφερθούν και εκείνες οι περιπτώσεις όπου η συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα διευκολύνει τη διαδικασία για τη διοργάνωση σπουδών τρίτου κύκλου.

Πηγή: ethnos.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια