Ελλάδα

14 ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία το 2016

Σε 14 ανήλθαν τα ναυτικά ατυχήματα που συνέβησαν πέρυσι σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 κόρων και άνω.

Σε 14 ανήλθαν τα ναυτικά ατυχήματα που συνέβησαν πέρυσι σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 κόρων και άνω.

Τα πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα ήταν συνολικής χωρητικότητας 70.767 κόρων και αναλογούν στο 0,76% του συνόλου της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου και στο 0,16% της ολικής χωρητικότητάς του.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

• Από τα 14 πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα, τα περισσότερα ήταν επιβατηγά (42,9%) και φορτηγά πλοία (42,9%).

• Τα περισσότερα ναυτικά ατυχήματα προκλήθηκαν λόγω προσάραξης (6 πλοία) ή βλάβης της µηχανής (3 πλοία), ενώ σε 2 πλοία προκλήθηκε ατύχημα λόγω πρόσκρουσης, σε ένα πλοίο λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης και σε 2 πλοία λόγω άλλων γεγονότων.

• Σε όλα τα ναυτικά ατυχήματα το αποτέλεσμα ήταν µμόνον βλάβες επί των πλοίων. ?εν αναφέρθηκε καμία απώλεια φορτίου, ή απώλεια ζωής, ή σοβαρός τραυματισμός.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια