Ελλάδα

Κ. Βεργόπουλος : Φοβάμαι ότι επιστρέφουμε στο 19ο αιώνα

Η εποχή Τράμπ  στις ΗΠΑ σηματοδοτεί αναμφίβολα μία τομή στη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας , ανεξάρτητα αν ο ίδιος είναι αβέβαιης  έκβασης ως προς τις αποφάσεις του, λέει  ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παρίσι  8 Κώστας  Βεργόποουλος στον 9.84 . Όπως είπε  η επανεθνικοποίηση  της οικονομίας στις ΗΠΑ , οδηγεί μαθηματικά και την Ευρώπη σε επιλογές προστατευτισμού αλλά ο φόβος είναι πως αντί να διδαχθούμε από το παρελθόν, θα οδηγηθούμε στις αρνητικές συνθήκες για τις κοινωνίς του 19ου αιώνα. Μόνο αν η Ευρώπη αντιληφθεί έγκαιρα ότι η πολιτική λιτότητας δεν οδηγεί πλέον πουθενά, υπάρχει η ελπίδα να μην διαλυθεί το Ευρωπαϊκό  Οικοδόμημα.

Σχόλια