Ελλάδα

Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος στις Πανελλήνιες;

Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές εξετάσεις και τι μπορούν να κάνουν ώστε να το αποφύγουν;

Φέτος, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιούνται μετά τις απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις των μαθητών και των μαθητριών.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές  στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο

Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος των μαθητών;

Έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού και των υποψηφίων για πανεπιστημιακές σπουδές δε γνωρίζει το Πρόγραμμα Σπουδών, παρά μόνο των βασικών σχολών, για την πρόσβαση στις οποίες δίνουν σκληρή και μακροχρόνια «εξεταστική μάχη», με αποτέλεσμα ένας στους τέσσερις από όσους καθυστερούν το πτυχίο τους ή διακόπτουν τις σπουδές τους να δηλώνει ότι ο σπουδαιότερος λόγος γι' αυτή την ενέργεια είναι η «λανθασμένη επιλογή σχολής».

Γι' αυτό είναι καλό ο μαθητής να γνωρίζει από νωρίς, όχι σε ποια σχολή θέλει να φοιτήσει, αλλά τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών, όσο και την επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να έχει από τις παρεμφερείς σχολές της επιλογής του, ούτως ώστε να έχει βρει εναλλακτικές, προτού βρεθεί προ εκπλήξεως.

Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια