Ελλάδα

Σάββας Καλεντερίδης: Υποχώρηση η Γενεύη για την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπόλογοι, που οφείλουν να εξηγήσουν στο λαό από πού προέκυπτε η αισιοδοξία τους για συμφωνία με την Τουρκία στη Γενεύη, είναι όλοι όσοι επανέφεραν τις συσκέψεις με εγγυήτριες δυνάμεις για τη Κύπρο, θεσμό που η ένταξη στην Ε.Ε. είχε ουσιαστικά καταργήσει, λέει στο 9.84 ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης. Σημειώνει μάλιστα ότι στη Γενεύη είχαμε σοβαρή υποχώρηση για την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον αυτό-υποβιβασμό  του Νίκου Αναστασιάδη ως εκπροσώπου κοινότητας. Όλα αυτά σημείωσε, όταν η Τουρκία με 40 χιλιάδες στρατό πάνω στη Κύπρο ως εισβολέας και κατέχων έδαφος ανεξάρτητης χώρας διεθνώς αναγνωρισμένης, είναι προφανές ότι δεν είχε λόγο για καμία υποχώρηση και η όποια συμφωνία που θα υπέγραφε απλά θα ήταν περαιτέρω βήματα τουρκοποίησης  της Κύπρου.

Σχόλια