Ελλάδα

Επιστροφή μισθών λόγω πλαστών τίτλων στο δημόσιο

Οι δημόσιοι υπάλληλοι με πλαστούς τίτλους θα πρέπει να επιστρέψουν στο δημόσιο  τους μισθούς που τους έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Πηγή: esos.gr

Σχόλια