Ελλάδα

Τα προβλήματα του λαού απασχόλησαν την Εκκλησία της Κρήτης

Τα επίκαιρα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει τον τελευτα?ο καιρό ? χώρα καί ? λαός μας, μέ ?φορμή τήν πολύμορφη κρίση καί τίς συνέπειές τις στήν καθημερινή ζωή τ?ν ?νθρώπων το? τόπου μας, απασχόλησαν την ?ερ? ?παρχιακ? Σ?νοδος τ?ς ?κκλησ?ας Κρ?της, η οποία συν?λθε σήμερα στήν ?δρα της, τό ?ράκλειο.

? ?κκλησία τ?ς Κρήτης, μέ τίς φιλανθρωπικές καί προνοιακές δομές καί δράσεις τ?ν ?κκλησιαστικ?ν ?παρχι?ν τ?ς Μεγαλονήσου, συνεχίζει νά στηρίζει συνανθρώπους μας καί προσκαλε? τήν Πολιτεία νά συνδράμει μέ κάθε τρόπο στήν ?διάκοπη λειτουργία καί προσφορά τ?ν δομ?ν α?τ?ν.

Στό πλαίσιο τ?ς ?ναλήψεως κοιν?ν καί συντονισμένων δράσεων καί πρωτοβουλι?ν, γιά τήν ?πιστήριξη το? λαο? μας, ?λλά καί το? σχεδιασμο? ?νεργει?ν γιά τήν προώθηση τ?ν δικαίων α?τημάτων καί θεμάτων τ?ς ?κκλησίας, πραγματοποιήθηκε, στίς 2 Νοεμβρίου 2016, Συνάντηση Τριμελο?ς ?πιτροπ?ς ?ρχιερέων τ?ς ?κκλησίας τ?ς Κρήτης μέ τήν ?κκλησία τ?ς ?λλάδος, μετά ?πό σχετική ε?λογία το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου.

Ο? Σεβ. ?ρχιερε?ς τ?ς ?κκλησίας τ?ς Κρήτης, ?χοντας ?πίγνωση τ?ς κρισιμότητας τ?ν καιρ?ν, προτρέπουν καί καλο?ν ?λους, νά σταθο?με στό ?ψος τ?ν περιστάσεων καί νά διαφυλάξουμε, γιά τούς νεώτερους, τήν δωρεά καί τή χάρη τ?ς ?γιο?ς πίστεως καί τ?ς ε?λικρινο?ς φιλοπατρίας, χωρίς ?ξάρσεις καί φανατισμούς.

Τέλος, ? ?ερά Σύνοδος, μέ ?φορμή τήν ?ρχόμενη μεγάλη ?ορτή τ?ν Χριστουγέννων, ε?χεται στόν ε?λογημένο ?ρωϊκό λαό τ?ς Μεγαλονήσου μας, νά ?ξιωθο?με ?λοι μαζί νά ?ορτάσουμε μέ χαρά τήν Γέννηση το? Χριστο?, ? ?πο?ος ε?ναι ? μοναδική ?λπίδα καί ? ?ληθινός Σωτ?ρας μας.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια