Ελλάδα

"Τρέχουν" οι προθεσμίες για 52 + 58 μόνιμες θέσεις εργασίας

Στις 7 Δεκεμβρίου ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 52 θέσεις μόνιμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Από το σύνολο των θέσεων οι 29 ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και οι 23 στον κλάδο ΠΕ Χημικών.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

* Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016.  

* Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2016, Τ.Θ. 14 308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10 σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο 15 ευρώ, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.  

"Τρέχει" η προθεσμία για άλλες 58 μόνιμες θέσεις εργασίας

Στο μεταξύ, ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για 58 μόνιμες θέσεις εργασίας σε διαφορα Υπουργεία. Πρόκειται για 51 θέσεις Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και για 7 θέσεις Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που "τρέχουν" μέσω της προκήρυξης 3Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/2-11-2016).

Οι θέσεις θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ ΑΕ), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία, ΕΑΚΘ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδεθούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ μέσω του λογαριασμού τους, για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2016

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Της Ελένης Σταυρουλάκη

Σχόλια