Ελλάδα

Γεγονός η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών

Δωρεάν θα γίνεται στο εξής η μεταφορά των ευπαθών οικονομικά φοιτητών, έπειτα από την υπογραφή σύμβασης από Περιφερειάρχη Κρήτης και Πρόεδρο Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου.

Η σχετική σύμβαση αφορά 97 φοιτητές και υπεγράφη την Τρίτη, μεταξύ του Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου Καλλέργου Βουλγαράκη.

Πρόκειται για μια σημαντική κοινωνική δράση που υλοποιεί  η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας με την επίβλεψη του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρου Βαμβακά, στο πλαίσιο του «υπερτοπικών» δράσεων του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, που σχεδίασε και ολοκλήρωσε την δράση για την δωρεάν μετακίνηση απόρων φοιτητών που φοιτούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Κρήτης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν φοιτητές που φοιτούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Κρήτης και πληρούν τα κριτήρια του ΤΕΒΑ, που θέτει η Κ.Υ.Α. Δ23/οικ. 19462/1277 (ΦΕΚ 1066/5-6-2016) με τη χορήγηση Κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, για την δωρεάν μεταφορά των ευπαθών οικονομικά φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Κρήτης είχαν συνυπογράψει σχετικά συμφωνητικά ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης με τους  εκπροσώπους των ΑΕΙ και ΤΕΙ του νησιού, και τις διοικήσεις-εκπροσώπων και των άλλων ΚΤΕΛ του νησιού.

Οι δικαιούχοι  για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι 97, εκ των οποίων οι 73 είναι φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι 24 του ΑΤΕΙ Κρήτης.

Το 50% του κόστους των Καρτών Δωρεάν Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών θα καλυφθεί από τα ΚΤΕΛ της Κρήτης στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενώ το υπόλοιπο ποσό  θα καλυφθεί από το Κοινωνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.

Η χορήγηση Κάρτας Δωρεάν Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών που είναι απεριορίστων διαδρομών, σκοπό έχει να συνδράμει τα άτομα της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, για να μπορούν να  συνεχίσουν τις σπουδές τους, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του κόστους του πληγέντος οικογενειακού προϋπολογισμού τους.

Σχόλια