Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δωρεάν μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να κάνει δεκτούς το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και κατόπιν εξετάσεων έως και 35 μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να κάνει δεκτούς το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και κατόπιν εξετάσεων έως και 35 μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω κατευθύνσεις.

Κλασική Φιλολογία: 10 θέσεις
Βυζαντινή Φιλολογία: 5 θέσεις
Νεοελληνική Φιλολογία: 9 θέσεις
Γλωσσολογία: 5 θέσεις
Ιστορία και Θεωρία Θεάτρου και Κινηματογράφου: 2 θέσεις για Θέατρο και 4 θέσεις για Κινηματογράφο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον 6,50 «Λίαν Καλώς». Για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας.
Αντίγραφο αποδεικτικού γλωσσομάθειας μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας στο επίπεδο Β2 ή ανώτερο. Αν δεν υπάρχει τίτλος γλωσσομάθειας, ο υποψήφιος θα εξεταστεί σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες της επιλογής του. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται αποδεικτικό γνώσης και της ελληνικής γλώσσας.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους από τους υποψηφίους πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την 30-11-2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την 30-11-2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
741 00 Ρέθυμνο

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας δείτε εδώ.

Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια