Ελλάδα

Μέχρι την Πέμπτη η Ενισχυτική Διδασκαλία

Περίπου 20.000 μαθητές Γυμνασίου θα έχουν και φέτος την ευκαιρία εκπαιδευτικής στήριξης.

Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 3 Νοεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή των μαθητών στην Ενισχυτική Διδασκαλία οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, με τη δυνατότητα να δηλώσουν όλα τα προσφερόμενα μαθήματα.

Κριτήριο για την επιλογή - συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα, ωστόσο όπως έχει αναγγελθεί θα ληφθούν υπ' όψιν και κοινωνικά κριτήρια.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, φέτος τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου και θα συνεχιστούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (31/5).

Σχόλια