Ελλάδα

"Να επαναλειτουργήσει το Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων"

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης, διεκδικώντας την αυτόνομη επαναλειτουργία του Τμήματος και την εισαγωγή του στο Μηχανογραφικό Δελτίου του 2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, σε ανακοίνωσή του, συμπαρίσταται τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και στους 700 φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης.

Επιπλέον, διεκδικεί την αυτόνομη επαναλειτουργία του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και την εισαγωγή του στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2017.  

Πρόκειται για ένα Τμήμα που ιδρύθηκε με το Νομοσχέδιο 652/1970, και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα, μεγαλύτερα και περιζήτητα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης με ιστορία άνω των 40 ετών. Αποτελεί το μοναδικό σε ολόκληρη την Κρήτη που καλύπτει τον Τομέα των Πολιτικών Μηχανικών και οι άριστα εκπαιδευμένοι απόφοιτοί του, εργάζονται σε κατασκευές κτηρίων, τόσο κατοικιών έως και δημοσίων έργων.

Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης πληροί όλα τα κριτήρια για τη διατήρηση του αφού: Αρχικά, είχε την μεγαλύτερη ζήτηση από τους σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης. Επιπλέον, το 70% - 80% των σπουδαστών εισάγονται με βαθμολογία άνω του 10,3.

Προσφέρει γνώση, νέους επαγγελματικούς ορίζοντες και επαγγελματική καταξίωση στη νέα γενιά. Αποτελεί το μοναδικό τμήμα στην Κρήτη, ενώ αντίστοιχη σχολή δεν υπάρχει στο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και τέλος, δεν απαιτείται μεγάλο κόστος για την επαναλειτουργία του αφού υπάρχει ήδη ο απαιτούμενος εξοπλισμός.

Σχόλια