Ελλάδα

Περιόρισαν τα ταξίδια και τις διανυκτερεύσεις οι Έλληνες

Περιορίστηκαν το 2015 τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις που έκαναν οι Έλληνες για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ημεδαπών τουριστών (Έρευνα ?ιακοπών).

Περιορίστηκαν το 2015 τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις που έκαναν οι Έλληνες για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ημεδαπών τουριστών (Έρευνα ?ιακοπών).

Ειδικότερα, πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 5.815.064 ταξίδια και τα άτομα που ταξίδεψαν (ημεδαποί τουρίστες) ανέρχονται σε 3.476.239, σημειώνοντας μείωση 8,2% και 4,6%, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τα στοιχεία του 2014. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 57.439.286 και οι δαπάνες σε 1.713.664.522 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,2% και 6,6% αντίστοιχα.

Από τα ταξίδια αυτά, το 93,8% αφορά σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 6,2% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Από τη σύγκριση των στοιχείων του 2015 µε τα αντίστοιχα του 2014, παρατηρείται μείωση 8,7% στον αριθμό των προσωπικών ταξιδιών και μείωση 5,5% στα άτομα που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους.

Αντίστοιχα, μείωση 8,8% παρατηρείται στις διανυκτερεύσεις των προσωπικών ταξιδιών και µμείωση 6,4% στις αντίστοιχες δαπάνες.

Η σημαντικότερη μείωση των ταξιδιών, καθώς και των ατόμων που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις ηλικίες από 25 έως 44 ετών, κατά 11,9% και 11,8% αντίστοιχα. Ομοίως, στις ηλικίες αυτές η μείωση των διανυκτερεύσεων υπολογίζεται σε 14,6% και των δαπανών σε 13,3%.

Μείωση σε απόλυτες τιμές παρουσίασαν τα ταξίδια µε διάρκεια από 4-7 διανυκτερεύσεις και 15 διανυκτερεύσεις και άνω, κατά 8,8% και 10,2% αντίστοιχα, ενώ οι διανυκτερεύσεις µειώθηκαν κατά 9,9% (4- 7 διανυκτερεύσεις) και 8,4% (15 και άνω) αντίστοιχα. Τα ταξίδια από 8 διανυκτερεύσεις και πάνω παρουσίασαν σημαντική μείωση 20,2%.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν οδικώς και θαλασσίως. Από την σύγκριση των στοιχείων αυτών σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του 2014, παρατηρείται μείωση 10,4% και 9,8% αντίστοιχα.

Στα περισσότερα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους, χρησιμοποιήθηκαν για διαμονή µη ενοικιαζόμενα καταλύματα, ήτοι το 64% του συνόλου των ταξιδιών και 78,4% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Η μεταβολή στα ταξίδια και στις διανυκτερεύσεις µε διαμονή σε µη ενοικιαζόμενα καταλύματα το 2015 ως προς το 2014, ήταν μείωση 8,5% στα ταξίδια και 9,3% στις διανυκτερεύσεις.

Ομοίως μείωση παρατηρείται στα ταξίδια και στις άλλες κατηγορίες καταλυμάτων: 4,6% στα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 11,6% στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενη κατοικία και 33,2% στα συλλογικά και ειδικά καταλύματα. Αντίστοιχα, οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν μείωση 6,5% στα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 36,2% σε συλλογικά και ειδικά καταλύματα, ενώ παρατηρείται αύξηση 4,5% στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενη κατοικία.

Σχόλια