Ελλάδα

Ακροάσεις νέων μουσικών στην Camerata Junior

Η Camerata Junior - Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής εγγράφει νέα μέλη στο παιδικό και εφηβικό της τμήμα (στα όργανα: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο).

Η Camerata Junior - Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής, η οποία συμπλήρωσε με επιτυχία τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας της, εγγράφει νέα μέλη στο παιδικό και εφηβικό της τμήμα (στα όργανα: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο) μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

Οι νέοι μουσικοί θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα - δοκιμές της Ορχήστρας που πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με δάσκαλο και μαέστρο τον βιολονίστα Δημήτρη Σέμση. Η συμμετοχή των μελών είναι δωρεάν.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των ακροάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ CAMERATA JUNIOR

Τέλος Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (έως 15 ετών)

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε έργα επιλογής τους επιπέδου τουλάχιστον Γ' Κατωτέρας και σε εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista)

ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Οι υποψήφιοι θα συνοδεύονται στην ακρόαση από πιανίστα επιλογής τους. Θα εξετασθούν σε μία εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista) και στα εξής έργα:

Βιολιά (έως 24 ετών): ένα έργο επιλογής του υποψηφίου &

ένα σόλο από το 1ο μέρος ενός κοντσέρτου του W. A. Mozart

Βιόλες (έως 24 ετών): ένα έργο επιλογής του υποψηφίου &

ένα σόλο από το 1ο μέρος ενός κοντσέρτου Stamitz ή Hofmeister

Βιολοντσέλα (έως 24 ετών): ένα έργο επιλογής του υποψηφίου &

ένα σόλο από το 1ο μέρος ενός κοντσέρτου του J. Haydn

Κοντραμπάσα (έως 26 ετών): ένα έργο επιλογής του υποψηφίου.

Σχόλια