Ελλάδα

Στο ΣτΕ ο ΠΙΣ για τη μείωση συντάξεων

Στο ΣτΕ προσέφυγε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για τις μειώσεις στις συντάξεις των γιατρών.

Προσφυγή στο ΣτΕ έκανε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αναφορικά με τις μειώσεις στις συντάξεις των γιατρών.

Συγκεκριμένα, ο ΠΙΣ ζητά από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθούν ως αντίθετες στις συνταγματικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες αφενός αναπροσαρμόζονται οι κύριες συντάξεις και την ίδια στιγμή μειώνονται και αφετέρου ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ παροχών πρόνοιας, οι οποίες όμως είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με παλαιό σύστημα.

Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες μειώνονται οι συντάξεις και οι εφάπαξ παροχές πρόνοιας προσκρούουν στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι παραβιάζεται η νομολογία του ΣτΕ και ειδικά οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (2287-2290/2015) με τις οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έγιναν με τους νόμους 4051 και 4093/2016.

Σχόλια