Ελλάδα

Δείτε τί ζητούν οι πολίτες από τη Ν.Δ.

Περαιτέρω μείωση των κρατικών δαπανών και κλείσιμο κρατικών φορέων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος προκρίνει σημαντικό κομμάτι του παραγωγικού ιστού της χώρας μας.

Περαιτέρω μείωση των κρατικών δαπανών και κλείσιμο κρατικών φορέων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος προκρίνει σημαντικό κομμάτι του παραγωγικού ιστού της χώρας μας. Αυτό έγινε γνωστό στο πλαίσιο της ευρείας διαβούλευσης που πραγματοποίησε η Νέα Δημοκρατία και στην οποία συμμετείχαν ενεργά περισσότεροι από 24.000 πολίτες.

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και σ' αυτήν συμμετείχαν επωνύμως 24.677 πολίτες απ' όλη την Ελλάδα, οι οποίοι απάντησαν σε 20 ξεχωριστά ερωτήματα που αφορούν μείζονα πολιτικά θέματα, χωρίς, ωστόσο, το αποτέλεσμά της να προδικάζει τις θέσεις που θα διαμορφώσει η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά στο προφίλ των συμμετεχόντων, το 77,8% ήταν άνδρες και το 22,2% γυναίκες, ενώ η συντριπτική τους πλειονότητα ήταν άτομα που προέρχονται από τον ενεργό επαγγελματικά πληθυσμό της χώρας, καθώς μόλις το 17,1% ήταν άνω των 60 ετών.

Μείωση των κρατικών δαπανών

Σε ποσοστό 88% οι πολίτες απάντησαν ότι προτιμούν να περιοριστούν περαιτέρω οι δαπάνες προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις φόρων, ενώ στον αντίποδα μόνο το 12% επιλέγει να παραμείνουν σταθερές οι δαπάνες και να γίνουν μικρές μειώσεις φόρων. Την ίδια ώρα, οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση προκρίνουν το κλείσιμο κρατικών φορέων σε ποσοστό 84%, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους σε ποσοστό 90,4%, καθώς και τη μείωση των επιδοτήσεων προς την Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό 58,6%.

Εξάλλου, αναφορικά με το θέμα της μείωσης φόρων, οι περισσότεροι επιθυμούν τη μείωση του ΦΠΑ (25,8%), ενώ ακολουθεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ (22,6%), η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων (21,4%) και έπεται η μείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων (20%). Τέλος, η επιλογή για μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης συγκεντρώνει μόλις το 3,8% των απαντήσεων.

Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οι περισσότεροι τάσσονται υπέρ των ηλεκτρονικών ελέγχων (30,5%) και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών (30,2%). Για τη μείωση της ανεργίας προτείνονται να δοθούν φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις με ρήτρα απασχόλησης (37,9%), η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (31,4%) και να γίνουν αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που να διευκολύνουν την πρόσληψη νέων εργαζομένων (17,4%).

Όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας, το 37,1% προτείνει σταθερό φορολογικό σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα και ακολουθεί η εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων με 27,1%. Σχετικά με το ασφαλιστικό πρόβλημα, το 34,5% των πολιτών προτείνει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ακολουθεί η άμεση κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων με 25,2%.

Για την αγροτική ανάπτυξη η πλειοψηφία (37,1%) τάσσεται υπέρ της αύξησης των ενισχύσεων των μονάδων με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ το 31,8% θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση των νέων αγροτών προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις από την Ε.Ε.

Ελεύθερη λειτουργία των καναλιών

Για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα, από το 32,8% των συμμετεχόντων προκρίνεται η αξιολόγηση των στελεχών και των υπηρεσιών από ανεξάρτητο φορέα και έπεται με 25% η διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι το 92,7% απάντησε ότι πρέπει να αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος, προκειμένου να καταργηθούν προνόμια συνδικαλιστών, ενώ το 38,7% θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά. Για την εξυγίανση της λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών (92%) απάντησε ότι πρέπει να είναι ελεύθερη η ίδρυση και λειτουργία καναλιών, βάσει των τεχνολογικών δυνατοτήτων, ενώ μόλις το 8% τάσσεται υπέρ της πρότασης για περιορισμένο αριθμό καναλιών.

Περισσότερα κονδύλια στα σχολεία για την Παιδεία

Για το εκπαιδευτικό ζήτημα, η πλειονότητα προτείνει αύξηση των προτύπων-πειραματικών σχολείων (32,4%) αλλά και αναβάθμιση των ολοήμερων σχολείων (31,7%). Σημειώνεται ότι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 90,3% των πολιτών θεωρεί πως η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ θα πρέπει να σχετίζεται με την παρεχόμενη εκπαίδευση. Εξάλλου, το 91,7% υποστηρίζει ότι ο αριθμός των φοιτητών που εισέρχονται κάθε χρόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να ορίζεται από κάθε Ίδρυμα ξεχωριστά ανάλογα με τις δυνατότητές του και όχι από το υπουργείο Παιδείας.

Τέλος, για το περιβαλλοντικό ζήτημα, το 36,9% προκρίνει την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το 28,9% την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ το 15,5% θεωρεί προτεραιότητα την προστασία των δασικών εκτάσεων και του αιγιαλού.

Σχόλια