Ελλάδα

Χώρα γερόντων η Ελλάδα

Στους μετανάστες φαίνεται να οφείλεται η αύξηση του νεανικού πληθυσμού στην Ελλάδα, με τη χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, να συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως «χώρα γερόντων».

Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2015 καταγράφηκε μείωση του πληθυσμού κατά 6‰ (από 10,858 εκατ. σε 10,793 εκατ.). Η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού καταγράφηκε στη Λιθουανία (-11,3 τοις χιλίοις), στη Λετονία (-8,7 τοις χιλίοις) και στη Βουλγαρία (-6,7 τοις χιλίοις). Αντίθετα, η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού στην Ευρώπη σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο (23,3 τοις χιλίοις), στην Αυστρία (14,4 τοις χιλίοις) και στη Γερμανία (11,8 τοις χιλίοις).

Τα πιο πυκνοκατοικημένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εξακολουθούν να είναι η Γερμανία (82,2 εκατ. κατοίκους), η Γαλλία (66,7 εκατ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (65,3 εκατ.) και η Ιταλία (60,7 εκατ.). Στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, ωστόσο, καταγράφηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων το 2015 στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας καταγράφηκαν 8,5 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους, στην Ιταλία το ποσοστό ήταν 8 τοις χιλίοις και στην Πορτογαλία 8,3 τοις χιλίοις. Αντίθετα, στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 14,2 τοις χιλίοις, 12 τοις χιλίοις και 11,9 τοις χιλίοις.

Επιπλέον, στην Ελλάδα καταγράφηκαν 29.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, καταλήγοντας σε μια αρνητική φυσική αλλαγή του πληθυσμού κατά 2,7 τοις χιλίοις. Αντίθετα, η μεγαλύτερη θετική φυσική αλλαγή του πληθυσμού καταγράφηκε στην Ιρλανδία, όπου οι γεννήσεις ξεπέρασαν κατά 7,7 τοις χιλίοις τους θανάτους. Ακολουθούν η Κύπρος (+3,9 τοις χιλίοις) και το Λουξεμβούργο (+3,7 τοις χιλίοις). Σε αυτές τις χώρες καταγράφηκαν και οι λιγότεροι θάνατοι (6,4, 6,9 και 7 τοις χιλίοις, αντίστοιχα).

Σχόλια