Ελλάδα

Λιγότερες αναβαθμολογήσεις γραπτών στις Πανελλήνιες φέτος

Λιγότερα ήταν τα γραπτά που πέρασαν φέτος από τη διαδικασία της αναβαθμολόγησης. Το γεγονός έχουν αποδώσει οι επιτελείς του υπουργείου Παιδείας στο ότι τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Ενισχυτικό του τελευταίου θεωρείται και το ότι δεν υπήρξε ανάγκη να σταλούν διευκρινίσεις, όπως γινόταν άλλες χρονιές στις πανελλαδικές.

Η διαδικασία της αναβαθμολόγησης προβλέπεται για τα γραπτά των υποψηφίων που βαθμολογήθηκαν με διαφορά μεγαλύτερη των 13 μορίων από τους δύο βαθμολογητές. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών μεταξύ των τριών (δηλαδή των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή).

Παραδοσιακά, οι περισσότερες αναβαθμολογήσεις καταγράφονται στο μάθημα της Έκθεσης, η οποία εξάλλου εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό και το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Το ίδιο συνέβη και φέτος: Σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού, το μάθημα της Έκθεσης συγκέντρωνε τις περισσότερες αναβαθμολογήσεις, γύρω στο 11% κατά μέσο όρο επί του συνόλου.

Ακολουθούν η Ιστορία και τα Αρχαία, αναγάγοντας έτσι τα μαθήματα των ανθρωπιστικών σπουδών ως πρώτα σε αναβαθμολογήσεις. Αντίθετα, μεταξύ των τριών ομάδων προσανατολισμού, οι λιγότερες αναβαθμολογήσεις καταγράφονται στις θετικές σπουδές, όπου το μάθημα της Χημείας "πιάνει" ιστορικό χαμηλό: Μόλις το 0,2% επί συνόλου 28.133 γραπτών που παραδόθηκαν χρειάστηκε να αναβαθμολογηθούν!

Αναλυτικά, οι φετινές αναβαθμολογήσεις, ανά ομάδα προσανατολισμού, στα βασικά μαθήματα έχουν ως ακολούθως:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

- Έκθεση το 11,17% των 28.373 γραπτών.

- Ιστορία το 6,51% των 28.097 γραπτών.

- Αρχαία το 5,62% των 28.264 γραπτών.

- Λατινικά το 0,29% των 24.878 γραπτών.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

- Έκθεση το 10,8% των 28.255 γραπτών.

- Μαθηματικά το 1,39% των 19.380 γραπτών.

- Φυσική το 1,03% των 28.175 γραπτών.

- Χημεία το 0,2% των 28.133 γραπτών.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- Έκθεση το 11,25% των 21.043 γραπτών.

- Ανάπτυξη Εφαρμογών το 1,12% των 20.905 γραπτών.

- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας το 1,11% των 20.130 γραπτών.

- Μαθηματικά το 0,74% των 20.966 γραπτών.

ρεπορτάζ : Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια