Ελλάδα

Παρατάσεις θητειών μέσω ασχέτων τροπολογιών

Παρατείνεται επ΄αόριστον η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων, η οποία κανονικά θα έπρεπε να έχει λήξει από τον Αύγουστο του 2015. Με άσχετη τροπολογία που "πέρασε" μέσα από νομοσχέδιο υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ενώ αρχικά η θητεία των σχολικών συμβούλων επρόκειτο να παραταθεί μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου του 2017, τελικά το κείμενο της τροπολογίας άλλαξε και η παράταση της θητείας έγινε μέχρι την επιλογή νέων συμβούλων. Άρα επ' αόριστον.

Στο μεταξύ, οι υπηρετούντες σχολικοί σύμβουλοι υπέστησαν σημαντική απώλεια εισοδήματος της τάξεως των 100 ευρώ μηνιαίως. Ένα επίδομα των 400 ευρώ που ελάμβαναν μειώθηκε σε 300.  

Μέχρι νεοτέρας έχουν παραταθεί και οι θητείες των υπευθύνων ΕΚΦΕ και ΠΛΗΝΕΤ, ΚΠΕ. Δηλαδή των υπεύθυνων των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, Υπολογιστών, καθώς επίσης και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ουσιαστικά δηλαδή, ως τώρα, η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, περιορίζει τις αλλαγές των στελεχών εκπαίδευσης σε διευθυντές σχολείων και διευθυνσεων εκπαίδευσης (Περιφερειακών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας).

Εξομοίωση

Αξίζει να σημειωθεί πως με την προαναφερθήσα άσχετη τροπολογία ρυθμίστηκαν άλλα δύο σημαντικά θέματα εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας: Το ένα έχει ικανοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα και το άλλο όχι. Ικανοποίηση έχει προκαλέσει η εξομοίωση των εκπαιδευτικών που έχουν παιδί με αναπηρία άνω του 67% με τους πολύτεκνους συναδέλφους τους.

Γ' ανάθεση

Αντίθετα δυσφορία έχει προκαλέσει η επαναφορά της δυνατότητας τρίτης ανάθεσης στη διδασκαλία μαθημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως π.χ. ένας φυσικός διδάσκει κανονικά (με α' ανάθεση) φυσική, αν του περισσεύουν ώρες διδάσκει και χημεία (με β' ανάθεση), ενώ πλέον υπάρχει η δυνατότητα (με γ' ανάθεση) να διδάσκει και βιολογία. Η επαναφορά της τρίτης ανάθεσης επανέρχεται να συμπληρώνουν ωράριο όλοι και για να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί.

Σχόλια