Ελλάδα

Τι επιπτώσεις θα έχει το Brexit για τους πτυχιούχους Βρετανικών Πανεπιστημίων;

Ερώτηση για τις επιπτώσεις του Brexit στους φοιτητές και τους κατόχους πτυχίων κολλεγίων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ε.Ε που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια, κατέθεσαν από κοινού ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ο ευρωβουλευτής Θοδωρής Ζαγοράκης που μετέχει στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου.

Αναλυτικά τα ερώτημα που κατατέθηκε από τους δύο Έλληνες Ευρωβουλευτές :  

 "Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα (κολλέγια) που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην πλειοψηφία τους βρετανικά. Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται σε συμφωνίες πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή σε μεταπτυχιακό τίτλο. Στην Ελλάδα τα πτυχία των κολλεγίων αυτών δύνανται να έχουν επαγγελματική ισοτιμία με τα αντίστοιχα πτυχία που χορηγούνται από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μετά από σχετική αναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Η αναγνώριση αυτή βασίζεται στο πλαίσιο των οδηγιών 2005/36/ΕΚ και 2013/25/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και με το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με την έξοδό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα σε φοιτητές και κατόχους πτυχίων μέσω της παραπάνω διαδικασίας.

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

-Τι επιπτώσεις θα έχει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου στους φοιτητές και κατόχους πτυχίων κολλεγίων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια";

Σχόλια