Ελλάδα

Δικαιότερα κριτήρια μοριοδότησης για τις μετεγγραφές φοιτητών

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου και Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής, προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την μοριοδότηση για τις μεταγραφές των φοιτητών στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η κατανομή των μορίων, με εισοδηματικά κριτήρια χωρίς την διεύρυνση των κατηγοριών μοριοδότησης ούτε αποτελεσματική είναι ούτε και δίκαιη, αφού κάποιοι δικαιούχοι ωφελούνται και κάποιοι άλλοι αδικούνται.

Για τα κοινωνικά κριτήρια ουδεμία μέριμνα έχει ληφθεί για την αντικειμενική μοριοδότηση της κατηγορίας των πολυδύμων τέκνων, των πολύτεκνων οικογενειών σε συνδυασμό με το πλήθος των μελών της και την οικονομική τους κατάσταση, ενώ ουδεμία αναφορά γίνεται για τη μοριοδότηση των τέκνων άγαμων πατέρων, και των μονογονεϊκών οικογενειών.

Επίσης, δεν προβλέπεται η μοριοδότηση φοιτητών που έχουν άμεσα συγγενικό πρόσωπο με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και η μοριοδότηση του πλήθους των μελών της οικογένειάς του με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Σχόλια