Ελλάδα

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για ξένες γλώσσες

Από 21 Ιουνίου έως 29 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι μαθητές για την ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνικού Φροντιστηρίου για ξένες γλώσσες, στην υπηρεσία της οδού Μονής Καρδιωτίσσης 56.

Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, με θεώρηση της Εφορίας, φορολογικού έτους 2015.

3. Αντίγραφο Ε9

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Κάρτα ανεργίας γονέων (αν υπάρχουν)

6. Ιατρική γνωμάτευση (για πιθανό πρόβλημα υγείας γονέα ή αδελφού)

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2813 410731-2-3 και στον ιστότοπο www.crete.gov.gr (ενότητα ανακοινώσεις) της Περιφέρειας Κρήτης.

Σχόλια