Ελλάδα

Ευκαιρία υποτροφίας για τους επιτυχόντες του 2015

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, δεκαέξι υποτροφίες από το Κληροδότημα "Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη".

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με επιλογή, σε φοιτητές των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της χώρας, που αποφοίτησαν από Λύκεια των Νομών Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (90%, έτους 2015) την εισαγωγή στο Τμήμα τους, με κριτήριο αξιολόγησης το βαθμό πρόσβασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ πλειόνων υποψηφίων, διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000 ευρώ (εφάπαξ), ενώ η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καλώντας στο τηλέφωνο 2810-393620 από την κ. Μπαλάφα, καθώς και από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στο 2810-393200 από την κ. Τσαλίμη.

Ρεπορτάζ: Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια