Ελλάδα

Συνέχεια Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ

Στα μαθήματα Κινητήρες αεροσκαφών ΙΙ, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία, εξετάστηκαν σήμερα Τρίτη , στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων,  οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Η ιστορία προσανατολισμού απαιτούσε συνθετική και κριτική ικανότητα. Τα θέματα της ομάδας Α ήταν μέτριας δυσκολίας αλλά τα θέματα της ομάδας Β και ειδικά το Δ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και ήθελε συνδυασμό ιστορικών γνώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 25 Μαΐου οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων που δίνουν με το νέο σύστημα (ομάδα προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) θα εξεταστούν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, καθώς επίσης και οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β') που δίνουν με το παλιό σύστημα (μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων).

Σχόλια