Ελλάδα

Ενημέρωση για μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Οικονομικών

Ημερίδα Ενημέρωσης για το καινούργιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Επιχειρηματική Οικονομική με τίτλο "Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα - ΤΙΜΕ ΜΒΕ" στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, 18 Μαίου 2016.

Πρώτη Ενότητα: Η επιχειρηματικότητα σαν αντίδοτο στην κρίση

19:00-19:10: Καθ. Ν. Κυλάφης, Μέλος του ΣΙ του Πανεπιστημίου Κρήτης, Η ανάγκη για εξωστρέφεια στην Ελληνική εκπαίδευση.

19:10-19:20: Καθ. Β. Τζουβελέκας, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Ο ρόλος του ΤΙΜΕ ΜΒΕ στην Ελλάδα της κρίσης.

19:20-19:40: Επ. Καθηγητής Α. Παναγόπουλος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σύντομη παρουσίαση του ΤΙΜΕ ΜΒΕ.

Δεύτερη Ενότητα: Κοιτώντας τις διεθνείς αγορές

19:50-20:00: Καθηγητής Αχ. Γραβάνης, Τμήμα Ιατρικής και ιδρυτής της εταιρείας Bionature, Φαρμακευτική καινοτομία: Από την ιδέα στην πράξη.

20:00-20:10: Γ. Μαυρογιάννης, Ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Ανέλιξις, Η ένδεια στελεχών και επιχειρηματικότητας ως εμπόδιο στην ανάπτυξη.

20:15-20:25: Αρτ. Σαϊτάκης, Διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, Η εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας και οι νεοφυείς εταιρίες.

20:30-20:40: Γ. Επανωμεριτάκης, Διευθυντής Δικτύου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες.

Σχόλια