Ελλάδα

Επιμόρφωση 60 δασκάλων και φιλολόγων

Λήγουν την Πέμπτη 12 Μαίου τα πεντάμηνης διάρκειας Επιμορφωτικά Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με θέμα: "Στρατηγικές Διδασκαλίας της Παραγωγής Γραπτού Λόγου", τα οποία οργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιμόρφωση απευθυνόταν σε δασκάλους και φιλολόγους. Οι περίπου 60 εκπαιδευτικοί, που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, εξοικειώθηκαν με σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας αφηγηματικών, περιγραφικών και επιχειρηματολογικών κειμένων, γνώρισαν πρακτικές συνεργατικής μάθησης, αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες στη συγγραφή κειμένων, αντάλλαξαν καλές πρακτικές και διδακτικές εμπειρίες. Όλη αυτή η γνώση και η εμπειρία θα αξιοποιηθεί και στο μέλλον διδακτικά στη σχολική τάξη.

Σχόλια