Ελλάδα

Στη δημοσιότητα η προκήρυξη για τον ΑΣΕΠ του 1997

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 2.135 προσλήψεις τακτικού προσωπικού - θέσεις που θα καλυφθούν από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1997.

Με την προκήρυξη καλούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη της καθορισμένης βάσης (όπως ορίζει και σχετική απόφαση του ΣτΕ) κατά κατηγορία και κλάδο να υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη Δήλωση για την κάλυψη θέσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε 10 ημέρες.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής, περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση 2135 θέσεων ως κατωτέρω:


Α. Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης επτακόσιες είκοσι (720) θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ Γραμματέων, ΠΕ Διοικητικού?Λογιστικού, ΠΕ Διοικητικού?Οικονομικού.


Β. Τεχνολογικής (TΕ) Εκπαίδευσης τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων: ΤΕ Γραμματέων, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕ Διοικητικού?Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού.


Γ. Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης χίλιες σαράντα τρεις (1043) θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων: ΔΕ Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικού?Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού.

Διαβάστε την προκήρυξη πατώντας πάνω στον σύνδεσμο

Σχόλια