Ελλάδα

Δεν μειώνονται τα πρόστιμα νομιμοποίησης αυθαιρέτων

Την απόφαση να μη μειωθούν τα πρόστιμα νομιμοποίησης αυθαιρέτων με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες έλαβε το υπουργείο Περιβάλλοντος, κατόπιν Γνωμοδότησης του Nομικού Συμβουλίου του Κράτους.Το Νομικό Συμβούλιο έκρινε ότι τα πρόστιμα θα υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες και τις τιμές ζώνης που ίσχυαν στις 28 Ιουλίου του 2011.

Να σημειωθεί ότι με απόφασή του το ΣτΕ είχε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών οι νέες τιμές να ισχύσουν (αναδρομικά) από την 21η Μαΐου 2015.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος υπέβαλε το Φεβρουάριο ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αν πρέπει να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων (ν. 4178/13) οι τιμές που ίσχυαν στις 28/7/11 και, αν όχι, εάν έπρεπε να γίνει νομοθετική ρύθμιση.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε αρνητικά .

Γράφει αναλυτικά σήμερα η Καθημερινή:

Να σημειωθεί ότι με την 4446/2015 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών οι νέες τιμές να ισχύσουν (αναδρομικά) από την 21η Μαΐου 2015.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος υπέβαλε τον Φεβρουάριο ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αν πρέπει να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων (ν. 4178/13) οι τιμές που ίσχυαν στις 28.7.2011 (την ημερομηνία που οι τέσσερις διαδοχικές ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών έθεταν ως «κόκκινη γραμμή» για την υπαγωγή ενός ακινήτου στη ρύθμιση) και, αν όχι, εάν έπρεπε να γίνει νομοθετική ρύθμιση.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε αρνητικά. Στην απόφασή του (αρ. 63/2016, που έγινε χθες δεκτή από το ΥΠΕΝ) όρισε ότι για τις μεν αντικειμενικές αξίες γίνεται σαφής αναφορά στον νόμο στη συγκεκριμένη ημερομηνία-«κόκκινη γραμμή».

Στις δε περιπτώσεις του νόμου όπου δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες και το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης, ότι πρέπει να ισχύσει το ίδιο. Να σημειωθεί ότι αν το πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου υπολογιζόταν με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, αυτό θα συνεπαγόταν σε πολλές περιπτώσεις τη μείωση του προστίμου, δημιουργώντας «δύο μέτρα και δύο σταθμά» για τους προσερχόμενους στη ρύθμιση παρανομούντες.

Επιπλέον, η αναδρομικότητα της ρύθμισης θα οδηγούσε στην υποχρέωση επιστροφής μέρους ενός καταβληθέντος προστίμου σε πλήθος ιδιοκτητών. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης έχει παραταθεί έως τις 8 Οκτωβρίου 2016.

Κ.Αράπογλου: Ζητάμε εδώ και χρόνια τη μείωση των προστίμων

Ζητάμε εδώ και χρόνια ως Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων τη μείωση των προστίμων και τη λύση του γόρδιου δεσμού των εξ αδιαίρετου που φρενάρει την τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της περιουσίας των ενδιαφερόμενων, καθώς τα παραπάνω μπλοκάρουν και τις μεταβιβάσεις, αλλά μάταια, σχολιάζει στο Ράδιο 9,84 ο πρόεδρος της Ένωσης Κώστας Αράπογλου.

Σχόλια