Ελλάδα

Αλλαγές στους πίνακες αναπληρωτών το νέο σχολικό έτος

Μπορεί ο υπουργός Παιδείας να γνωστοποίησε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών το επόμενο σχολικό έτος θα γίνουν από τους γνωστούς μας πίνακες, ωστόσο ήδη έχουν ψηφιστεί ρυθμίσεις που θα φέρουν ανακατατάξεις και κάποιοι εκπαιδευτικοί ίσως κερδίσουν θέσεις, ενώ κάποιοι πιθανόν να βρεθούν πιο χαμηλά. Ας δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί και θα έχουν εφαρμογή στους πίνακες του σχολικού έτους 2016-2017.

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας 2010-2012

Από το σχολικό έτος 2016?2017 η διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσμετράται και οι σχετικοί ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανασυντάσσονται αναλόνως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Προσμέτρηση δυσπρόσιτων 2010-2012

Η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας της περιόδου 2010-2012 θα φέρει συνακόλουθα και προσμέτρηση των δυσπρόσιτων όπως έγινε με το μερικό άνοιγμα των πινάκων της περιόδου 2012-2014. Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/04.10.2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος 2002-2003 στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ.Α΄) στο διπλάσιο υπολογίζεται και η υπηρεσία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των περιοχών στις οποίες λειτουργούν σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν χαρακτηρισθεί δυσπρόσιτα.

Κατάργηση ποινής διετούς αποκλεισμού

Από το νέο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από το 2016-2017 και έπειτα. «α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία.» (Ν4351/2015, αρθ.38 παρ.4α και 4β).

Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια