Ελλάδα

Άρωμα Κρήτης στην Κροατία

Σε δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης στην πόλη Σπλιτ της Κροατία συμμετείχαν τέσσερις μαθήτριες από το 6ο Γυμνάσιο.

Πρόκειται για την 5η συμμετοχή του 6ου Γυμνάσιου Ηρακλείου σε Διακρατικές Δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 .UNESCO HERITAGE 2014-2016.

Οι δραστηριότητες διεξήχθησαν μεταξύ 11 και 15 Απριλίου και περιστρέφονταν γύρω από τη θεματική του προγράμματος που είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την αναγνώριση και τη ανάγκη διατήρησης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς , υλικής και άυλης που ενώνει όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Στο έργο αυτό συμμετέχουν σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες Ρουμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Πορτογαλία και Κροατία και  αποσκοπεί στην ανάγκη να διδαχθούμε από το παρελθόν και να οικοδομήσουμε το μέλλον σε ένα ενιαίο πολυπολιτισμικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σχόλια