Ελλάδα

Δωμάτια για τις κακοποιημένες γυναίκες πρόσφυγες

Κλίνες στους Ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες, σε γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους αποφάσισε να παρέχει η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και τους Δήμους διατηρεί και αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών για τις γυναίκες που υφίστανται βία.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να δοθούν πρακτικές λύσεις για τις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους, που αποτελούν τον μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού πληθυσμού, αποφασίστηκε να διατεθεί ορισμένος αριθμός κλινών ανάλογα με το δυναμικό και την πληρότητα του κάθε Ξενώνα.

Αντικείμενο συζήτησης στην πρόσφατη συνάντηση για το θέμα υπήρξε η περιγραφή της συγκεκριμένης δράσης και η διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Ήταν η πρώτη από σειρά συναντήσεων που θα διοργανωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Στις ουσιαστικές δυσκολίες που ανακύπτουν και καλούνται οι φορείς να λύσουν, η Γενική Γραμματέας απαντά ότι «με καλή συνεργασία και συνεισφορά από όλους, θα τα καταφέρουμε! Οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους μας χρειάζονται και θα είμαστε εδώ, αλληλέγγυα, στο ύψος και τις ανάγκες των περιστάσεων!».

Σχόλια