Ελλάδα

Ποια βιβλία πρέπει να επιστραφούν από μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Ο υπουργός Παιδείας με εγκύκλιο που υπογράφει ενημερώνει ότι για την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης των μαθητών/τριών, της συλλογικότητας και της αξίας της διανομής κοινών αγαθών σε επίπεδο σχολικής μονάδας οι Διευθυντές καλούνται:

Α) Να ενημερώσουν τους/τις μαθητές/τριες ότι τα βιβλία της ακόλουθης λίστας θα επαναχρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά και θα πρέπει πριν από τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους να επιστραφούν στη σχολική μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, για να παραμείνουν στις βιβλιοθήκες του σχολείου και να χρησιμοποιηθούν όποτε το κρίνουν οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων μαθημάτων.

Για επαναχρησιμοποίηση θα συγκεντρωθούν τα εξής βιβλία:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

¬ Από τους απόφοιτους της Γ΄ Γυμνασίου τα βιβλία αναφοράς (που χρησιμοποιούνται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου): ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ , ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. το Βιβλίο Φυσικής Αγωγής (που χρησιμοποιείται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου) το βιβλίο Δραματική Ποίηση, Αριστοφάνη Όρνιθες Από όσους προάγονται και απολύονται από το Γυμνάσιο τα Τετράδια Μαθητών των Εικαστικών και της Μουσικής (των τριών τάξεων του Γυμνασίου).

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

¬ Από όσους προάγονται από την Α΄ Γενικού Λυκείου τα βιβλία των Εικαστικών και της Μουσικής

¬ Από τους απόφοιτους της Γ΄ τάξης Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών: Το βιβλίο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Αρχαία Ελληνικά, Λύκειο)

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για τις διαδικασίες παράδοσης των προς επαναχρησιμοποίηση βιβλίων, αριθμητικής καταγραφής τους και τοποθέτησής τους στις βιβλιοθήκες των αιθουσών ή στα ερμάρια φύλαξης του σχολείου.

Β) Να προτρέψουν τους μαθητές/τριες να επιστρέψουν τα υπόλοιπα βιβλία (εκτός από εκείνα που επιθυμούν να κρατήσουν στην προσωπική βιβλιοθήκη τους), ώστε να αποσταλούν οργανωμένα για ανακύκλωση με τον προσφορότερο τρόπο που κρίνει κάθε σχολική μονάδα.

Γ) Να μεριμνήσουν για τις διαδικασίες συγκέντρωσης των προς ανακύκλωση βιβλίων.

Η παράδοση των βιβλίων μπορεί να γίνεται:


για τα μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα την ημέρα λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2015?2016.
Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών - απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2016 ή όποτε άλλοτε κρίνει η σχολική μονάδα.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που φοιτούν στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου κατά το σχ. έτος 2015-2016 δεν πρέπει να επιστρέψουν στη σχολική μονάδα: τα βιβλία που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 64305/Δ2/15-04-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Ενημέρωση για σχολικά βιβλία Γυμνασίου», τα βιβλία αναφοράς του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου, τα βιβλία που χρησιμοποιούνται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, τα βιβλία που χρησιμοποιούνται σε δύο ή και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες.

Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια