Ελλάδα

Παράταση στα προγράμματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

Στο νόμο «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου» πέρασε η τροπολογία με την οποία παρατείνονται έως τα τέλη Ιουνίου, τα προγράμματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (επιδότηση σίτισης, ενοικίου, δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος).

Συγκεκριμένα,  παρατείνεται κατά μια τετραμηνία η περίοδος παροχής δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος (σήμερα ισχύει για δύο τετραμηνίες) και κατά τρεις μήνες η περίοδος χορήγησης της επιδότησης σίτισης και ενοικίου (σήμερα ισχύει για εννέα μήνες) σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ν. 4320/2015 χορηγήθηκαν παροχές σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης στο πλαίσιο της δυσχερούς οικονομικής κρίσης, που αντιμετωπίζει η χώρα.Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν:

(α) Δωρεάν ποσότητα ρεύματος έως και 300 kwh μηνιαίως και ειδικότερα 1200 kwh ανά τετραμηνία που είναι η χρονική περίοδος, κατά την οποία οι βασικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδουν εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.1.2015, η παροχή επανασυνδεόταν ατελώς και χωρίς επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονταν,

(β) Επιδότηση ενοικίου, που καταβαλλόταν στον εκμισθωτή της κατοικίας του δικαιούχου και ήταν αφορολόγητη και ακατάσχετη,

(γ) Επιδότηση σίτισης.

Οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 92.000 νοικοκυριά για την παροχή δωρεάν ρεύματος, 21.000 νοικοκυριά για την επιδότηση ενοικίου και 148.000 νοικοκυριά για την επιδότηση σίτισης.

Τροπολογία και για τις δομές φτώχειας

Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται με δεύτερη τροπολογία η συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, για τυχόν σύναψη νέων προγραμματικών συμβάσεων. Έτσι, ρυθμίζεται με νόμο, αναδρομικά, το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δομές Φτώχειας έως την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Σύμφωνα με το Euro2day.gr για τις Δομές Φτώχειας είχε προϋπολογιστεί δαπάνη 10 εκατ ευρώ και δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην τροπολογία τονίζεται ότι «οι απορρέουσες από τις ως άνω προγραμματικές συμβάσεις δαπάνες για τη διάρκεια του έργου θεωρούνται νόμιμες, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης».

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη από το υπουργείο, για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού - ιδιαίτερα σε άστεγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας - η οποία κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα κατά την τρέχουσα περίοδο όξυνσης των κοινωνικών αναγκών, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά, από 1η Οκτωβρίου 2015.

Σχόλια