Ελλάδα

Η ισότητα πάει Πανεπιστήμιο

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε, 12 Απριλίου στην εκδήλωση του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Πολιτικές Ισότητας των Φύλων - Δράσεις και προοπτικές».

Ειδικότερα, για τον χώρο των Πανεπιστημίων, η Γενική Γραμματέας πρότεινε:

- τη διασφάλιση της εφαρμογής της ποσόστωσης και της υλοποίησης πολιτικών ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα

- τη σύσταση και λειτουργία αρμόδιου γραφείου για την ισότητα σε κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, όπου θα παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών, σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου

- τη μέριμνα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης

- τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου επικοινωνίας ως χώρου πληροφόρησης και διαλόγου για τις Σπουδές Φύλου

- τη θέσπιση προγραμμάτων άμεσης και έμμεσης στήριξης νέων ερευνητριών

Η Γενική Γραμματέας, αφού αναφέρθηκε συνοπτικά στο σύνολο των πεδίων δράσης της ΓΓΙΦ, μίλησε επισταμένως για τη σημασία της ένταξης της διάστασης του φύλου σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και τόνισε ότι: «η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων.»

Παράλληλα, εστιάζοντας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξέφρασε την άποψη ότι «η συγκρότηση Επιτροπών Φύλου και Ισότητας σε όλες τις Πανεπιστημιακές μονάδες, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της λειτουργίας των τμημάτων με αντικείμενο τις Σπουδές Φύλου καλλιεργούν προοπτικές πάταξης των φαινομένων έμφυλων διακρίσεων, αφού ο χώρος των Πανεπιστημίων ανέκαθεν αποτελούσε πεδίο πνευματικών ζυμώσεων και θετικών  εξελίξεων εν γένει».

Επίσης, η Γενική Γραμματέας πρόσθεσε ότι η προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα, η ενίσχυση και αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού και η παράλληλη εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων λόγω φύλου, προσδοκάται να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάδειξης ενός σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης με όρους αξιοκρατίας και ισότητας.

Παρουσία ακαδημαϊκών και φοιτητών, το ενδιαφέρον ομιλητών και ακροατών διατηρήθηκε  αδιάπτωτο καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία αποτέλεσε και την εκκίνηση της συνεργασίας της ΓΓΙΦ με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, συνεργασία που, και από τους δυο φορείς, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί.

Σχόλια